IE – klasa politechniczno-językowa

Jeżeli chcesz mieć możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresu matematyki i fizyki, zdobywania wiedzy o prawidłowościach występujących w przyrodzie, o metodach ich poznawania oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów naukowych, jeżeli pragniesz w przyszłości podjąć studia na zagranicznych uczelniach, jest to klasa dla Ciebie!

W przyszłości będziesz mógł studiować, np.: zarządzanie, ekonomię, automatykę i robotykę, bezpieczeństwo narodowe, biofizykę, biogospodarkę, bioinżynierię, biotechnologię, budownictwo, ekoenergetykę i wiele kierunków politechnicznych.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

  • wycieczkach przedmiotowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku
  • Centrum Nauki Kopernik
  • ćwiczeniach laboratoryjnych
  • konkursach przedmiotowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego
  • Olimpiadzie Fizycznej