Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY: Oskar Kobierecki kl. IIe

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Aleksandra Pietruszka kl. IIb
Karolina Goźlińska kl. Ib

SKARBNICY:
Zuzanna Budzińska kl.If
Ada Sobczyk kl. If

SEKRETARZ:
Beata Barcikowska kl. Id

SEKCJA PORZĄDKOWA:
Zofia Mikołajczyk kl. IIIe
Katarzyna Bielanowska kl. IIIe

SEKCJA GAZETKI ŚCIENNEJ:
Agata Słubik kl. If
Agnieszka Sadzyńska kl. If

SEKCJA INTERNETOWA:
– wstawianie zastępstw na stronę oraz opieka nad facebookiem szkolnym.
Aleksandra Fergińska z kl. IIId
Weronika Milczarek z kl. IIId

LOSOWANIE SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA:
Agata Nowakowska z kl. If
Julia Brodowska z kl. Ie

SEKCJA TECHNICZNA :

RADIOWĘZEŁ:
Paweł Marciniak z kl. If
Igor Szatkowski z kl. If
Kacper Skwarek z kl. If

NAGŁOŚNIENIE:
Jakub Górczyński kl. IIIf
Kamil Cholewa kl.IIf,
Mikołaj Łasica kl. IIf

SEKCJA FOTOGRAFICZNA:
Franciszek Bednarczyk kl. IIe
Paula Szewczyk kl. Ib

SEKCJA OGŁOSZEŃ:
Julia Pawłowska z kl. Ie
Paulina Przanowska z kl. If

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: mgr Adrianna Marzec