wolontariat

Jednym z istotnych celów w pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sochaczewie jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, budzenie empatii, uwrażliwianie młodych ludzi na problemy i potrzeby innych.
Od wielu lat młodzież naszej szkoły angażuje się w pracę wolontariusza, poświęcając swój wolny czas na udział w różnorodnych inicjatywach. Jedną z nich jest współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej w Sochaczewie.
Od roku szkolnego 2015/16 uczniowie naszego gimnazjum pod opieką p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko systematycznie pomagają dzieciom w nauce, prowadzą na świetlicy szkolnej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz angażują się w akcję charytatywną Choinka-parafia Boryszew.
Większość działań, przedsięwzięć, to pomysły samej młodzieży, która wykazuje się w
swoim działaniu ogromną przedsiębiorczością i kreatywnością.
W ostatnim roku uczniowie coraz licznej angażują się w wolontariat o czym świadczy liczba wolontariuszy z tego roku szkolnego 2017/2018 – 45 osób.
Nasi uczniowie-wolontariusze to osoby pełne pasji, która przez wielu była zauważona
i doceniona przez jury Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych,
a także to osoby będące wzorem dla innych. Dlatego też serdecznie zapraszam nie tylko do aktywnego włączenia się w działalność wolontariatu, ale do zapoznania się z wypowiedziami samych uczniów-wolontariuszy
Opiekun p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko

 

Podziękowanie

Za udział w kiermaszu i zbiórce pieniężnej na rzecz harcerza Pawła Jędrzejczaka, który w znaczącym stopniu pozwoli pokryć koszty leczenia i rehabilitacji – udało nam się zebrać 2926 złotych!!!

Oraz za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy i za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Dziękujemy

25 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Echo”
Wolontariusze z klasy IIIB, IIIA, IIe, IIa, IIf,
Justyna Kwiatkowska-Kornatko
   harcerze
„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

 

Mikołajkowa wizyta w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach

giżyce

 

7 grudnia 2018r. odwiedziliśmy Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach. Grupa szesnastu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie wraz z opiekunami Katarzyną Bombrych i Katarzyną Najdzik-Stępień już po raz drugi zorganizowała spotkanie integracyjne z podopiecznymi placówki. Tym razem motywem przewodnim były Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpoczęliśmy od zaśpiewanej wspólnie kolędy. Na gitarze zagrał towarzyszący nam ksiądz Marek Węgrzynowicz. A później, przy świątecznych dźwiękach, rozpoczęliśmy wraz z dziećmi  dekorowanie pierników i robienie świątecznych kartek. Nasi wolontariusze zaprosili do wspólnej gry zręcznościowej, której towarzyszyło wiele radości i śmiechu. Na spotkanie przybył również Święty Mikołaj, który po radosnym przywitaniu przez dzieci, wręczył każdemu mikołajkowy upominek. My także zostaliśmy obdarowani prezentem – piękną, ręcznie zrobioną choinką, a wszystkie dzieci oraz panie wychowawczynie wpisały się w pamiątkową kartkę świąteczną. Czas spędzony w Giżycach minął bardzo miło i bardzo szybko. Żal było się rozstać, ale my już myślimy o kolejnym spotkaniu.Bardzo dziękujemy pani dyrektor  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach  za możliwość spotkania się z dziećmi.Życzymy wszystkim dzieciom oraz pracownikom placówki Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia.

 

 

Wywiad z wolontariuszami

Być nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych

Wolontariat?

Nie dla wszystkich brzmi to znajomo. Dla nas jest to jednak bardzo
ważna aktywność, której poświęcamy się z zaangażowaniem i entuzjazmem. Aby przybliżyć innym naszą działalność, staraliśmy się odpowiedzieć szczerze na
kilka poniższych pytań. Mamy nadzieję, że zachęci to więcej osób do podjęcia
podobnej decyzji o poświęceniu swojego czasu innym ludziom.

Dlaczego podjęliśmy decyzję o byciu wolontariuszami?

Nasza motywacja do podjęcia takich działań często była bardzo różna. Dla niektórych była to spontaniczna decyzja, nagła potrzeba serca. W innych takie plany kiełkowały przez długi czas, aż wreszcie nadarzyła się okazja, by zacząć systematycznie pomagać innym i próbować zmieniać świat na lepsze.

Co daje nam praca w wolontariacie?

Często wydaje się, że na wolontariacie zyskują jedynie osoby potrzebujące. My mamy na ten temat jednak inne zdanie. Sami zyskujemy chyba więcej niż z dajemy z siebie. Dzięki takim zajęciom patrzymy pozytywnie na świat. Poszerzamy nasze własne horyzonty i znajdujemy nasze cele w życiu. Mamy też możliwość ukształtowania naszego własnego charakteru i systemu wartości, jakim będziemy się kierować w dorosłym życiu. Praca wolontariusza pozwala nam też rozwinąć w sobie wrażliwość na potrzeby i problemy innych.

Jak na naszą obecność reagują dzieci?

Dzieci są w stosunku do nas przyjaźnie nastawione. Chętnie przyjmują naszą
pomoc w odrabianiu lekcji. Uwielbiają wspólnie grać w gry planszowe
i rysować. Często dzielą się z nami swoimi rozterkami oraz chwalą małymi
osiągnięciami.

Czy polecamy pracę na wolontariacie?

Oczywiście, że polecamy i to każdemu! Wolontariat to niezapomniane przeżycie. Pozwala pożytecznie spędzić czas. Uczy obcowania z innymi ludźmi, często bardzo różnymi od nas. Jest to jednak przede wszystkim bezinteresowna pomoc, która pozawala zyskać nie tylko osobom potrzebującym, ale także tym, którzy pomagają. Pracować w wolontariacie może zacząć każdy. Jesteśmy tego pewni. Potrzebne jest jedynie pozytywne nastawienie, ofiarowany czas i wrażliwość na innych. Dla prawdziwego wolontariusza uśmiech dziecka
jest największą nagrodą.
Wolontariusze z kl. IIIA GP rocznik 2017/2018