Oferta biblioteki

Zbiory biblioteki liczą ponad 25 tysięcy woluminów. Część książek, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, atlasy, słowniki oraz cenniejsze wydania znajdują się w czytelni. Pozostałe zbiory mieszczą się w pracowniach. Księgozbiór uporządkowany jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Trzon księgozbioru stanowią lektury i książki popularno-naukowe.

W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Lekcje multimedialne można przeprowadzać w pomieszczeniach bibliotecznych wyposażonych w odpowiedni do tego sprzęt. Do dyspozycji naszych czytelników są też książki z różnych dziedzin, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.