Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium

Przewodniczący Rady Rodziców – Remigiusz Łasica

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Sylwester Tyl

Sekretarz Rady Rodziców – Beata Błaszczyk – Rześna

Skarbnik Rady Rodziców – Paweł Górczyński

Członek Rady Rodziców – Martyna Gronecka

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR – Lidia Kacprzak

Członek KR – Monika Wasilewska

Członek KR – Robert Andrzejczuk


W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele poszczególnych klas.

Kontakt z Radą Rodziców