Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium

Przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela Andryszczyk

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców –Lidia Tępczyk

Skarbnik Rady Rodziców – Paweł Górczyński

Sekretarz Rady Rodziców – Beata Błaszczyk – Rześna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Piotr Marciniak

Członek – Katarzyna Lesińska

Członek – Katarzyna Pawlusiewicz –Wlaźlińska


W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele poszczególnych klas.

Kontakt z Radą Rodziców