Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium

Przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela Andryszczyk

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Renata Zatorska

Sekretarz Rady Rodziców – Beata Błaszczyk – Rześna

Skarbnik Rady Rodziców – Paweł Górczyński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący –Krzysztof Kubik

Członek – Waldemar Gosik

Członek – Agata Słysz


W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele poszczególnych klas.

Kontakt z Radą Rodziców