Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium

Przewodniczący Rady Rodziców – Remigiusz Łasica

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Katarzyna Pawłowska

Sekretarz Rady Rodziców – Beata Błaszczyk – Rześna

Skarbnik Rady Rodziców – Paweł Górczyński

Członek Rady Rodziców – Sylwester Tyl

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR – Anna Cybruk

Członek KR – Robert Andrzejczuk

Członek KR – Renata Ryszka


W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele poszczególnych klas.

Kontakt z Radą Rodziców