Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

1. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli rad klasowych do Rady Rodziców ZSO, zapoznanie z dokumentacją szkolną. Przekazanie informacji dla rodziców uczniów klas maturalnych odnośnie procedur egzaminu maturalnego i rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum odnośnie procedur egzaminu gimnazjalnego. Przedstawienie wyników nauczania uzyskanych w poprzednim roku szkolny

10 września 2019

2. Dzień otwarty dla rodziców – spotkania z nauczycielami (obecni wszyscy nauczyciele).

12 listopada 2019

3. Zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych (obecni wszyscy nauczyciele).

10 grudnia 2019

4. Zebranie podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów za I semestr (wychowawcy klas).

21 stycznia 2020

5. Dzień otwarty dla rodziców – spotkania z nauczycielami. Zebranie informacyjne o propozycjach ocen rocznych uczniów klas maturalnych (obecni wszyscy nauczyciele).

17 marca 2020

6. Zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych  (obecni wszyscy nauczyciele).

19 maja 2020