Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

1. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli rad klasowych do Rady Rodziców ZSO, zapoznanie z dokumentacją szkolną. Przekazanie informacji dla rodziców uczniów klas maturalnych odnośnie procedur egzaminu maturalnego i rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum odnośnie procedur egzaminu gimnazjalnego. Przedstawienie wyników nauczania uzyskanych w poprzednim roku szkolny

11 września 2018

2. Dzień otwarty dla rodziców – spotkania z nauczycielami (obecni wszyscy nauczyciele).

6 listopada 2018

3. Zebranie informujące o propozycjach ocen semestralnych (obecni wszyscy nauczyciele).

4 grudnia 2018

4. Zebranie podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów za I semestr (wychowawcy klas).

22 stycznia 2019

5. Dzień otwarty dla rodziców – spotkania z nauczycielami. Zebranie informacyjne o propozycjach ocen rocznych uczniów klas maturalnych (obecni wszyscy nauczyciele).

12 marca 2019

6. Zebranie informujące o proponowanych ocenach rocznych w gimnazjum i pozostałych klasach LO (obecni wszyscy nauczyciele).

7 maja 2019