Informacje Ogólne

W Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie uczy się aktualnie ok. 600 uczniów. Zdobywają oni wiedzę pod kierunkiem kompetentnych nauczycieli, przy wsparciu pracowników administracji i obsługi szkoły, w klasach o profilach:

 • dziennikarsko–medialnym (przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski);
 • prawniczym (przedmioty rozszerzone: historia, wos, język angielski);
 • medycznym (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia);
 • menadżersko–turystycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski);
 • politechniczno–językowym (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski);
 • politechniczno–informatycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka);
 • ekonomiczno–administracyjnym (przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski).

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach lekcyjnych. Są to:

 • 3 pracownie polonistyczne;
 • 3 pracownie matematyczne;
 • 2 pracownie chemiczne;
 • 2 pracownie fizyczne;
 • 1 pracownia biologiczna;
 • 1 pracownia geograficzna;
 • 1 pracownia historyczna;
 • 4 pracownie języka angielskiego;
 • 2 pracownie języka niemieckiego;
 • 2 pracownie komputerowe.

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w dwóch dużych salach gimnastycznych, w siłowni lub na boisku do gier zespołowych. Szkoła posiada sprzęt sportowy, umożliwiający uprawianie różnych dyscyplin. Dzięki temu uczniowie odnoszą liczne sukcesy w zawodach, zarówno drużynowych (w piłce ręcznej, koszykowej, siatkowej), jak i indywidualnych (w lekkoatletyce, tenisie stołowym, badmintonie). Poza lekcjami mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach SKS. W niedalekiej przyszłości planowany jest remont i przebudowa boiska znajdującego się za szkołą, co podniesie standard zaplecza sportowego.

Wolne chwile między lekcjami młodzież może spędzić w przestronnej świetlicy szkolnej lub w bibliotece, która dysponuje bogatym księgozbiorem. Zawiera on fachową literaturę z różnych dziedzin nauki oraz literaturę piękną (w tym oczywiście wymagane lektury szkolne) a także obszerny zbiór filmów i czasopism. Zbiory biblioteki dostępne są przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli, ale mogą z nich korzystać także rodzice. Staramy się sukcesywnie powiększać zasoby biblioteczne o nowości wydawnicze i szerzyć wśród młodzieży kulturę czytelnictwa, np. poprzez organizację wewnątrzszkolnych konkursów i akcji promujących modę na czytanie.

Bardzo ważnymi miejscami w szkole są kuchnia i stołówka. Obiady przygotowywane zgodnie z zaleceniami współczesnej dietetyki są smaczne, zdrowe, urozmaicone, a przede wszystkim niedrogie i podawane z sercem przez przesympatyczny personel kuchni. Uczniowie, którzy korzystają z obiadów są z nich bardzo zadowoleni.

Młodzież ucząca się w szkole jest ambitna, zdolna, pracowita. To młodzi, utalentowani ludzie, zainteresowani światem, pełni marzeń i pasji. Staramy się ich talenty rozwijać i pokazywać nowe horyzonty. Są tu także osoby niezwykle wrażliwe i empatyczne, zaangażowane w działania o charakterze wolontariackim poza szkołą i organizujące tego rodzaju akcje na terenie szkoły (WOŚP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, współpraca z Domem Dziecka w Giżycach i Oddziałem Pediatrycznym Sochaczewskiego Szpitala Powiatowego). Na terenie szkoły działa także Samorząd Szkolny wybierany na początku każdego roku szkolnego.