Historia

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1926r. Nosiła wówaczas nazwę: Gimnazjum Koedukacyjne Wydziału Powiatowego Sejmiku Sochaczewskiego i była jedyną szkołą średnią na terenie ówczesnego powiatu. Pomysł utworzenia szkoły średniej w Sochaczewie zrodził się już w 1924r. Inicjatorami budowy byli przedstawiciele ówczesnej elity sochaczewskiej, m.in. : pierwszy w niepodległej Polsce starosta Sochaczewa – Włodzimierz Garbolewski, który ofiarował na rzecz szkoły teren pod jej budowę. Współzałożycielami naszej szkoły byli także: T. Ołpiński – ówczesny starosta sochaczewski, Zygmunt Repsz – właściciel młyna w Chodakowie oraz inżynierowie: Kazimierz Hugo – Bader i Stanisław Szubert. Projekt architektoniczny szkoły wykonał inżynier-architekt F.Wilczkowski.

Dyrektorzy Szkoły

1. Wiesław Bączkowski                     1926

2. Tadeusz Mendrys                          1926–1927

3. Władysław Wasung                      1927–1929

4. Józef Hołdakowski                        1929–1931

5. Bronisław Pasławski                     1931–1939

6. Władysław Nowakowski               1945–1952

7. Władysław Rojkowski                   1952–1953

8. Zofia Kowerczuk                           1953–1965

9. Bogumiła Bukowska                      1965–1972

10. Wiesława Pińkowska                  1972 (1 IX–30 XI)

11. Zdzisław Kopiński                       1972–1974

12. Teresa Smok                              1974–1975

13. Janina Kieryło                             1975–1981

14. Mirosław Szczepanowski           1981–2009

15. Adam Radożycki                         2009–2013

16. Dariusz Miłkowski                       2013

W pierwszym roku funkcjonowania szkoły, w roku szkolnym 1926/1927 naukę w niej podjęło 30 uczniów. Szkoła miała charakter półprywatny, a bardzo wysokie czesne sprawiło, że szansę uczenia się w niej miała głównie młodzież z zamożnych rodzin. Uboższym uczniom naukę umożliwiały stypendia fundowane przez bogatych mieszkanców Sochaczewa. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w czerwcu 1930r., a zdało go 6 abiturientów. Rok później Gimnazjum ukończyło 14 absolwentów, m.in. późniejsza wieloletnia polonistka naszej szkoły – pani profesor Wanda Górko. Obecnie w szkole istnieje fundacja jej imienia, która przyznaje dwa razy w roku stypendia wyróżniającym się uczniom.

Pierwotnie budynek szkoły wyglądał zupełnie inaczej niż w chwili obecnej – stylizowany był na dworek szlachecki, nie posiadał też sali gimnastycznej, którą dobudowano w 1932r. za działalności dyrektora Bronisława Pasławskiego. Do wybuchu II wojny światowej w 1939r. gimnazjum ukończyło 155 osób. W historii szkoły wyjątkowo zapisały się egzaminy wstępne w roku 1939, szczególnie odbywający sie 1 września egzamin z matematyki, który został przerwany wyciem syreny alarmowej ostrzegającej przed pierwszym nalotem niemieckim na miasto. W listopadzie, kiedy władze okupacyjne wydały nakaz zamknięcia wszystkich szkół średnich ogólnokształcących w kraju, rodzice uczniów zwrócili się do nauczycieli z prośbą o nauczanie ich dzieci. W taki oto sposób powstały pierwsze tajne komplety prowadzone przez Wandę Górko (język polski), Zofię Urbanowską (biologia, geografia), Władysława Nowakowskiego (matematyka, fizyka). Początkowo lekcje odbywały się w domach nauczycieli, później również w mieszkaniach uczniów. Normalne zajęcia szkolne zaczęły się odbywać 1 marca 1945r.

Dyrektorami liceum w jego powojennych dziejach byli kolejno: mgr Władysław Nowakowski, mgr Władysław Rojkowski, mgr Zofia Kowerczuk, mgr Bogumiła Bukowska, mgr Wiesława Pińkowska, mgr Zdzisław Kopiński, mgr Teresa Smok, mgr Janina Kieryło, mgr Mirosław Szczepanowski. Od początku istnienia w naszej szkole powstawały liczne organizacje młodzieżowe: samorząd szkolny, kółko samokształceniowe, koło sportowe, koło dramatyczne, drużyny harcerskie, a po wojnie także: koło teatralne, chór szkolny, kabaret uczniowski, SKS, itp.

Nasze liceum wychowało wielu mądrych ludzi, licznych lekarzy, prawników, przyszłych profesorów wyższych uczelni. Wśród wychowanków znajduje się również wielu księży, dziennikarzy, plastyków, aktorów, polityków oraz nauczycieli, z których liczna reprezentacja współtworzy obecne grono pedagogiczne szkoły. Nasza szkoła dzięki inicjatywie i zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów dołączyła do grona szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych. Przynależność do TST ułatwia współpracę z najlepszymi liceami w Polsce. Od 1990r. wpółpracujemy również z Werner Heisenberg Gymnasium w Garching k/Monachium oraz szkołą we Francji – Licee de la Sauque w La Brede koło Bordeaux. Od 2001r. przy Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina funkcjonuje Gimnazjum Powiatowe.