Kancelaria

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO
DLA NAUCZYCIELI

Podstawa prawna: uchowała Rady Powiatu nr XXII/153/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Termin składania wypełnionych wniosków: 15.10.2021 r, sekretariat

Nowe druki wniosków do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Załączniki do wniosków:

– informacje we wniosku (zaświadczenie lekarskie, rachunki, faktury za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. ew. inne dokumenty : tu dołączyć potwierdzone kopie)

Adres strony internetowej uchwały jak wyżej Rady Powiatu:

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xxii_153_2021.pdf

Wniosek do pobrania

Bliższe informacje: Waldemar Kowaluk