Szkoła bez przemocy

Podziękowania

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów Programu, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom za aktywny udział w IV edycji Programu „Szkoła bez przemocy” oraz za wszelkie działania podjęte na rzecz szkoły bezpiecznej i przyjaznej. Mamy nadzieję, że proponowane działania stanowią wsparcie dla Państwa w realizacji wielu cennych inicjatyw na rzecz szkoły i jej otoczenia.
Podsumowując IV edycję przesyłamy Państwu certyfikat potwierdzający udział szkoły w Programie w roku szkolnym 2009/2010.

Z poważaniem,
Biuro koordynatora programu społecznego „Szkoła bez przemocy”

Dzień bez przemocy

7 czerwca 2010r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie obchodziliśmy „Dzień bez przemocy.” Z tej okazji uczniowie wzięli udział w spotkaniach poświęconych problemowi agresji i przemocy. Poruszony został również temat zagrożeń oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. Prelekcje dla uczniów poprowadziły pani Anna Sylwestrzak z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz pani prokurator Beata Sobieraj Skonieczna z Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie. Młodzież miała możliwość wysłuchania naszych gości, zadawania pytań, wzięcia udziału w dyskusji. Podczas spotkania dla gimnazjalistów uczniowie obejrzeli krótki film poświęcony bezpieczeństwu.

W tym dniu gościliśmy również interwentów z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie – psychologa – panią Martę Jakubowską oraz pedagoga – pana Piotra Wiśniewskiego. Przy specjalnie przygotowanym stoisku umieszczona została „Skrzynka problemów”, do której uczniowie mogli wrzucać karteczki z prośbą o pomoc w swojej sprawie. Nasi goście rozdawali również ulotki i inne materiały poświęcone agresji i przemocy, zapoznające z działalnością i zakresem pomocy oferowanej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Z okazji „Dnia bez przemocy” Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla uczniów na ulotkę z hasłem wzywającym do sprzeciwu wobec agresji. Konkurs przeznaczony był zarówno dla uczniów gimnazjum, jak i liceum. Jury wytypowało dwie zwycięskie ulotki – pracę Izabeli Toneckiej z kl. 1A gimnazjum oraz ulotkę Wioletty Ploch z klasy 1f liceum. Postanowiono również wyróżnić pracę Katarzyny Słubik – uczennicy klasy 1f liceum. Zwycięskie ulotki zawisły w gablocie Samorządu Uczniowskiego oraz zostały powielone i rozdane uczniom. Wszystkim, którzy pomogli w organizacji „Dnia bez przemocy”, a w szczególności naszym gościom, którzy poświęcili czas, spotykając się z uczniami serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Najdzik-Stępień i Anna Zimochocka

Stop cyberprzemocy

W ramach programu SZKOŁA BEZ PRZEMCY, do którego przyłączyła się również nasza placówka, zostało zorganizowane szkolenie dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych pod hasłem STOP CYBERPRZEMOCY. Spotkanie odbyło się 13.04.2010 r., a zainicjowały i przeprowadziły je pani Katarzyna Najdzik Stępień – szkolna pedagog i pani Anna Zimochocka – nauczycielka informatyki.

Zebranie miało na celu przede wszystkim uświadomienie rodzicom czym jest CYBERPRZEMOC, co to za zjawisko i czym się charakteryzuje. Przybliżono też historię i genezę problemu, a także jego skalę wśród młodzieży głównie gimnazjalnej.

Nieodłącznym aspektem zjawiska CYBERPRZEMOCY jest INTERNET i umiejętność korzystania z jego nieograniczonych możliwości, dlatego przypomniano rodzicom o 10 podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania przez dzieci z globalnej sieci. To głównie rodzice mają decydujący wpływ na to gdzie i w jaki sposób ich dziecko spędza swój wolny czas, a bardzo często jest to właśnie INTERNET i wirtualny świat , w którym dziecko czuje się anonimowe.

Celem szkolenie było również wskazanie rodzicom właściwej drogi do kontroli rodzicielskiej poprzez korzystanie z odpowiednich programów komputerowych, które wspierają opiekunów w ich działaniu. Przedstawione zostały najbardziej powszechne programy i te dostępne również w wersji nieodpłatnej.

Na zakończenie, przybliżono rodzicom listę adresów organizacji, portali internetowych i placówek gdzie problem CYBERPRZEMOCY jest szeroko omówiony, a także przedstawione są możliwości reagowania w przypadku konkretnej sytuacji.

Wszystkich zainteresowanych zjawiskiem CYBERPRZEMOCY (rodziców i uczniów) odsyłamy do prezentacji multimedialnej, która została zaprezentowana na powyższym szkoleniu.

Zapraszamy do oglądania prezentacji STOP CYBERPRZEMOCY