Regulamin przyznawania tytułu najlepszego sportowca roku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO

SPORTOWCA ROKU.

Organizatorzy konkursu:

Dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego.

Cel i czas konkursu:

 1.     Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca z liceum w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
 2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
 3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 4. Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.

Zasady konkursu:

W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń klas I-IV Liceum.

Zasady punktacji:

 1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:
  1. Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych (+10 pkt w semestrze).
  2. Zachowanie fair –play podczas rywalizacji (+5 pkt).
  3. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych (+5 pkt).
 5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:
  1. Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach (-10 pkt).
  2. Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia –pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki.
  3. Używa wulgaryzmów (-10 pkt).
  4. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
 1. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby tytuł sportowca trafia do ucznia z klasy programowo wyższej (ilość startów oraz najlepszy wynik).

Nagrody:

 1. Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 1. Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
 3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
 4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia sportowego roku szkolnego.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

ZASADY PUNKTACJI

Zawody Za udział 5-6 miejsce 4 miejsce 3 miejsce 2 miejsce 1 miejsce
Eliminacyjne 4 5 6 7 8 10
Powiatowe 8 10 12 15 18 20
Międzypowiatowe 12 15 18 20 25 30
Igrzyska Mazowieckie 18 20 22 25 35 50

Zobacz tabelę wyników:

Tabela wyników