Uniwersytet Kluczowych Umiejętności

logoUE

Uniwersytet Kluczowych Umiejętności–nowoczesne metody wsparcia uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie

Harmonogram zajęć od dnia 6.05.2019

Harmonogram zajęć

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Lista grup z prowadzącymi

Załącznik 1 do Regulaminu – karta zgłoszenia ucznia

Załącznik 2 do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa ucznia

Załącznik 3 do Regulaminu – oświadczenie przetwarzanie danych ucznia

Załącznik 4 do Regulaminu – deklaracja zgłoszeniowa nauczyciela

Załącznik 5 do Regulaminu – oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie