RODO

Sochaczew, dnia 2 września 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 lo.chopin.sochaczew@gmail. com tel. 46 8622335
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Małgorzata Gołębiowska lo.chopin.sochaczew@gmail. com tel. 46 8622335
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:   realizacji obowiązku prawnego
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/  realizacja obowiązku prawnego
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.  
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa                   (w zależności od rodzaju dokumentu)
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia danych,cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie
Pani/Pana dane: nie podlegają* zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.