PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

  1. Program Wychowawczo- Profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Fr. Chopina
    w Sochaczewie
  2. Załącznik nr.1 – DIAGNOZA CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA
    POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU SZKOŁY
    PRZEPROWADZONA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
  3. Załącznik nr.2 – PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. F. CHOPINA W SOCHACZEWIE