Informacje dla rodziców

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

Zachęcam do zapoznania się z telefonami instytucji na terenie powiatu sochaczewskiego oraz ogólnopolskimi infoliniami, które w czasie kryzysu służą pomocą psychologiczną dla dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych. W razie potrzeby kontaktu ze mną proszę o wiadomość  w dzienniku elektronicznym.

Katarzyna Najdzik-Stępień

pedagog szkolny

POWIAT SOCHACZEWSKI

1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pełni telefoniczny dyżur psychologiczny. Wszystkie osoby, które nie radzą sobie z izolacją podczas kwarantanny, czują niepokój, lęk, obawę o siebie lub swoich bliskich, mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego dzwoniąc na numer 534-472-748 W sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją pandemii, ale wymagających konsultacji specjalistycznej – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00   (46) 864-18-01, 513-194-028,  strona internetowa: http://pcpr.powiatsochaczew.pl/, pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE

Pomoc i wsparcie można uzyskać zgłaszając się do Poradni telefonicznie lub mailowo. Wsparcie psychologiczne – od poniedziałku do piątku- w godzinach 8.00-16.00   – telefon 46 862-52-19  Sprawy pilne, sytuacje kryzysowe związane z trudnościami w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – telefoniczny dyżur interwencyjny od poniedziałku do piątku – od 16.00 do 20.00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone są na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie:  http://ppp.powiatsochaczew.pl/,  e-mail:ppp.sochaczew@wp.pl

INFOLINIE,TELEFONY ZAUFANIA

222 990 431 – Infolinia Wsparcia Psychologicznego uruchomiona przezMokotowskie CentrumZdrowia Psychicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii  –  Infolinia jest dedykowana osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Czynne: poniedziałek-piątek, godzina 8.00-22.00 https://mczp.edu.pl/2020/03/25/infolinia-wsparcia-psychologicznego/  

800 70 2222 – Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Psychicznego – czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu. Pod podanym numerem telefonu, a także mailem: porady@liniawsparcia.pl oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA.  Strona internetowa: https://liniawsparcia.pl/

116 111Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony prze Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czynny codziennie, 24 godziny na dobę. Można również zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

116 123 –Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym-  powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie w godzinach od 14.00-22.00. http://116123.edu.pl/

Szanowni Państwo,

Obecna trudna sytuacja, wymusza na nas wszystkich zmianę dotychczasowej formy pracy. Praca i nauka zdalna w domu to od niedawna codzienność wielu z nas. Dla dzieci i młodzieży to również duże wyzwanie.


Jak zorganizować młodzieży optymalne warunki do nauki w domu
1. Ważnym elementem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa jest stały rytm funkcjonowania i powtarzalność. Wspierajmy młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze, porannej higienie, pełnowartościowego posiłku, a następnie nauki ( kontaktu zdalnego z nauczycielem, wykonywania zlecanych przez nauczycieli zadań).
2. Zapewnijmy miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.

3. Zapewnijmy dziecku ciszę podczas nauki, ograniczajmy czynniki zakłócające.
4. Zachęcajmy młodzież do higienicznego trybu podczas nauki- robienia krótkich przerw, aktywności ruchowej.

5. Wskazujmy dziecku dodatkowe źródła informacji rekomendowane prze MEN: http://www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, http://www.cke.gov.pl/, http://www.men.gov.pl/.


Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą
1. Okazujmy zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2. Chwalmy swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3. Uświadamiajmy uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci.
1. Monitorujmy cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.
2. Przypominajmy dziecku o konieczności odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

3. W trosce o bezpieczeństwo dzieci ustalmy zasady ekranowe. Jak to zrobić?- szczegóły:

https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/02/Domowe-Zasady-Ekranowe_FDDS_infografika-A4.pdf
4.Aktualizujmy wiedzę rodzicielską dotyczącą zagrożeń płynących z internetu. Wiele problemów omówiono podzas Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Materiały dostępne są pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx4LSBB1wm-kAddFJ3iyo2Ka9bAs9PO5U
5. Zgłaszajmy zagrożenia: Pomoc telefoniczna i online – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Więcej informacji: http://www.116111.pl oraz http://www.800100100.pl

Dbajmy o samopoczucie psychiczne dziecka – Wspierajmy emocjonalnie dziecko, dużo rozmawiajmy.

Katarzyna Najdzik- Stępień

pedagog szkolny

 OSOBY I INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE NIEODPŁATNIE POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ SŁUŻĄCE WSPARCIEM DLA RODZICÓW NA TERENIE SOCHACZEWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOCHACZEWIE, UL. 15 SIERPNIA 1. TEL 46 862 23 35  – DYREKTOR, WYCHOWAWCY, PEDAGOG SZKOLNY – Zapraszamy do kontaktu uczniów naszej szkoły oraz ich  rodziców. Pedagog dyżuruje według harmonogramu  od poniedziałku do piątku w pokoju nr 24.

2.PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE,  UL.PIŁSUDSKIEGO 51,                 tel. 46 862 52 19 (http://ppp.powiatsochaczew.pl)

 Poradnia oferuje pomoc pedagogów, psychologów, logopedów;obejmuje opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu sochaczewskiego od okresu niemowlęcego do ukończenia edukacji

3.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE – ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA  (pedagog, psycholog) –  UL. PIŁSUDSKIEGO 65 (STAROSTWO POWIATOWE)                   I PIĘTRO, POK. 112 – (46) 864-18-63 (http://pcpr.e-sochaczew.pl)

4.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE  – UL. Al.600-LECIA 50, TEL. 46 863 14 81, 46 863 14 82.( http://mops.sochaczew.pl)  Ośrodek oferuje pomoc mieszkańcom Sochaczewa.

5. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SOCHACZEWIE- UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH 3/7 , TEL. (46) 864-98-20 – dla osób, które ukończyły 18 r.ż. (http://www.szpitalsochaczew.pl/)

6. POMOC PSYCHOLOGICZNA W PRZYCHODNI NZOZ MEDICAMED – ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3A, TEL. 46 861 00 65, 46 862 13 73 – aktualnie nieodpłatnie poradnia dla osób od 18 r. ż.

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

1. TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY – 116 111 – www.116111.pl

2. TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI – 800 100 100 – http://www.800100100.pl

TELEFONY ALARMOWE

POLICJA 997

INFOLINIA POLICJI 800 120 226. 

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Szanowni Państwo!

W związku z podejmowanymi przez szkołę działaniami profilaktycznymi, bardzo prosimy  o zapoznanie się z informacją dotyczącą zagrożeń związanych z zażywaniem przez młodzież środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.

Nowe narkotyki to problem większości krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Kanady. Jak do tej pory żaden kraj nie znalazł rozwiązań prawnych, które całkowicie eliminowałyby dostęp do tych substancji. W 2014 r. i w 2015 r. w Polsce i innych krajach UE dramatycznie wzrosła liczba zatruć, a nawet zgonów związanych z ich używaniem. Od lipca bieżącego roku w Polsce już ponad 1000 osób zatruło się tymi niebezpiecznymi substancjami. 

Co to są dopalacze?

Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę    o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji.

W związku z szybkim rozwojem wielu nowych substancji psychoaktywnych w wielu krajach nie ma legislacji umożliwiającej skuteczną kontrolę lub zakaz ich dystrybucji. Częstym zjawiskiem w wielu krajach jest szybka reakcja producentów tych środków, mająca na celu ominięcie dopiero co wprowadzanych zakazów

Używanie jakichkolwiek środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia przez osoby do lat 18 jest przejawem demoralizacji.

Gdzie młodzież kupuje dopalacze?

Młodzież czerpie informacje o nowych narkotykach głównie z Internetu. Za jego pośrednictwem dokonuje też często zakupów.

W jaki sposób sprzedaje się dopalacze?

Nowe narkotyki sprzedawane są często jako np. sole do kąpieli, nawozy do roślin, pochłaniacze wilgoci, talizmany czy kleje. W rzeczywistości, choć widnieje na nich taka etykietka, nie mają one nic wspólnego z tymi artykułami. Często na nowych narkotykach widnieje napis: ,,Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, choć wiadomo, że kupowany jest po to, aby wprowadzać go do organizmu. W składzie rzekomych ,,soli do kąpieli”, ,,nawozów do roślin” czy pochłaniaczy wilgoci znajduje się pewna ilość nowych narkotyków, czyli właśnie ,,dopalaczy” działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Jak wyglądają i działają dopalacze?

W zależności od rodzaju nowego narkotyku może być on połykany, wciągany przez nos, wstrzykiwany, inhalowany.

W zależności od rodzaju substancji, mogą występować w postaci proszku, kapsułek, tabletek, kryształków, mieszanek ziołowych, które pali się w „skętach”, fajkach, suszu grzybów. Narkotyki o działaniu halucynogennym mogą mieć postać nasączonego papierku czy tekturki.

Po użyciu tych produktów mogą występować objawy jak po użyciu narkotyku, często bardziej nasilone i zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu.

Zażycie jakichkolwiek nowych narkotyków wiąże się z dużym ryzykiem zdrowotnym. Ich skład jest zmienny, substancje w nich zawarte są toksyczne nawet w mikroskopijnych dawkach, dlatego łatwo doprowadzić do ich przedawkowania, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Czy dopalacze uzależniają?

Zażywanie dopalaczy powoduje również uzależnienie. Osoby uzależnione od nowych narkotyków mogą doświadczać głodu substancji, a zaprzestanie ich używania zwykle jest bardzo trudne.

Na co rodzice powinni zwrócić uwagę? – specyficzne zachowania i przedmioty u dziecka

tabletki nieznanego pochodzenia oraz recepty

 • nieznanego pochodzenia pieniądze, sprzęt,
 • brak pieniędzy i długi,
 • znikanie przedmiotów z domu (sprzedaż na narkotyki)
 • ciężki, słodkawy zapach w pokoju lub pochodzący z ubrania czy włosów,
 • częste wietrzenie pokoju,
 • atropina, do zakraplania oczu w celu powiększenia drastycznie zmniejszonych źrenic po zażyciu niektórych substancji psychoaktywnych,
 • pojawienie się różnego rodzaju symboli i znaków na plakatach, zeszytach, luźnych kartkach, notatnikach,
 • nagłe zainteresowanie chemią i botaniką,
 • próby uprawiania nowych rodzajów roślin, sprowadzanie nasion i sadzonek,
 • nadejście niespodziewanych paczek i przesyłek z kraju i zagranicy,
 • korzystanie ze skrytek, zamykanie szuflad.

Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?

Zacznij działać i dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych. Okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,  ale też stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Nie usprawiedliwiaj nieobecności dziecka w szkole, jeśli nic o nich nie wiedziałeś. Korzystaj ze wsparcia – szukaj pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniami.

 Gdzie szukać pomocy w przypadku  uzależnienia od ,,dopalaczy”?

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12–20, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12– 8, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

 Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990 (czynny codziennie w godz. od 16.00 – 21.00) Opłata za połączenie z telefonów komórkowych według stawek operatora. Opłata za połączenie z telefonów stacjonarnych za pierwszy impuls.

 Internetowa Poradnia Narkotykowa www.narkomania.org.pl

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM

Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
Warszawa, ul. Hoża 57, tel.  22-621-13-59, 621-22-33
Poradnia.monar@wp.plwww.monar.org

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” Poradnia Rodzinna
Warszawa, Grodzieńska 65, tel./fax 22-618-65-97
karan@karan.pl,  www.karan.pl

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień-Punkt Konsultacyjny PTZN
Warszawa, ul. Chmielna 10a/21, tel. 22-827-22-43, 828-26-73
tznbiuro@wa.home.pl,

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Warszawa, ul. Puławska 120/124, tel. 22-844-44-70
powrotzu@idn.org.pl,

Punkt Konsultacyjny MONAR
Warszawa, ul. Marywilska 44, tel. 22-614-46-03
Baza placówek pomocowych znajduje się na stronie poradni internetowej www.narkomania.org.pl

Źródła:

www.kbpn.gov.pl – Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów, Nowe narkotyki – „dopalacze”

www.gis.gov.pl

www.policja.waw.pl  materiały profilaktyczne.