Wydatki w latach ubiegłych

Wydatki w roku 2020/2021

Wydatki w roku 2019/2020

Wydatki w roku 2018/2019

Wydatki w roku 2017/2018

Wydatki w roku 2016/2017

Wydatki w roku 2015/2016

Wydatki w roku 2014/2015