PRIMUS INTER PARES

Tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymuje absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, który spełnia następujące kryteria:

  • Najwyższa średnia ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych znajdujących się na świadectwie ukończenia szkoły oraz wzorowa ocena zachowania przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
  • Osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych – w kolejności uzyskania tytułu laureata, finalisty, ukończenia zwodów okręgowych, udział w zawodach okręgowych, udział w eliminacjach szkolnych
  • Najwyższa średnia wyników z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w I semestrze w klasie III.
  • Najwyższa średnia wyników z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia klasy II.
Rok szkolny Imię i nazwisko
1996/1997 Piotr Zawadzki
1997/1998 Mariusz Traczewski
1998/1999 Sylwia Rząp
1999/2000 Dorota Pietrzak
2000/2001 Maciej Kubiak
2001/2002 Jacek Bil
2002/2003 Monika Kruczyk
2003/2004 Joanna Widyńska
2004/2005 Katarzyna Zielińska
2005/2006 Natalia Szejko
2006/2007 Joanna Torzewska
2007/2008 Anna Zielińska
2008/2009 Dorota Wagner
2009/2010 Marta Czeczko
2010/2011 Katarzyna Krysiak
2010/2011 Aleksandra Kowaluk
2011/2012 Katarzyna Polakowska
2012/2013 Adam Trojanowski
2013/2014 Bartosz Urbański
2014/2015 Marcin Osówniak
2015/2016 Weronika Pasińska
2016/2017 Zuzanna Nowacka
2017/2018 Ewelina Zielonka