Grono pedagogiczne

Dyrekcja

 • Dyrektor Szkoły: Dariusz Miłkowski
 • Wicedyrektor: Izabela Kaczmarek

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Język polski

 • Justyna Grajek
 • Magdalena Drejza
 • Katarzyna Wiśniewska-Cuz
 • Ewa Głuszek
 • Bogusława Górnicka

Język angielski

 • Katrzyna Bombrych
 • Anna Grzywacz
 • Maria Kacprzak
 • Andrzej Krysiak
 • Joanna Sitowska
 • Dorota Siedlarek
 • Małgorzata Stefańska
 • Krzysztof Tomczak

Język niemiecki

 • Danuta Masłowska
 • Dorota Milczarek-Kowalewska
 • Adrianna Marzec
 • Dorota Szelągowska
 • Wioletta Żak–Błasiak

Historia

 • Kazimierz Górnicki
 • Jolanta Wojciechowska(urlop)
 • Karol Grzegorzak
 • Iwona Gemza
 • Justyna Stępińska

Wiedza o społeczeństwie

 • Kazimierz Górnicki
 • Iwona Gemza
 • Karol Grzegorzak

Biologia

 • Beata Malinowska-Kalbarczyk
 • Agnieszka Wardęcka

Chemia

 • Waldemar Kowaluk
 • Joanna Łęcka
 • Agnieszka Kowalczyk

Geografia

 • Ewa Pakoca
 • Mariusz Czubak

Fizyka i astronomia

 • Barbara Kwiatkowska
 • Sławomir Sokołowski

Matematyka

 • Marek Czubla
 • Marzena Kaniewska
 • Marta Białecka-Zubrzycka
 • Alicja Szymańska
 • Izabela Kaczmarek
 • Jolanta Dobrzyńska
 • Aleksandra Ambroziak- Wasilewska

Religia

 • ks.Mariusz Makowski
 • Justyna Kwiatkowska-Kornatko

Wychowanie fizyczne

 • Artur Bednarski
 • Kornelia Górska
 • Elena Pozdeeva-Osińka
 • Arkadiusz Rejman
 • Justyna Mamcarz
 • Edyta Więcek
 • Dariusz Miłkowski

Muzyka

 • Katarzyna Krysiak

Przysposobienie obronne/Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Tomasz Barzyc

Podstawy przedsiębiorczości

 • Kazimierz Górnicki
 • Marzena Kaniewska

Informatyka

 • Anna Zimochocka
 • Artur Bednarski
 • Arkadiusz Rejman
 • Sławomir Sokołowski
 • Elżbieta Olsztyn

Nauczyciele bibliotekarze

 •  Katarzyna Bednarska
 • Iwona Gemza

Wychowawcy świetlicy

 • Katarzyna Krysiak
 • Aldona Kłos-Gosik

Pedagog szkolny

 • Katarzyna Najdzik-Stępień

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina – wychowawstwa

 

 • 1a –Dorota Milczarek-Kowalewska
 • 1b – Joanna Sitowska
 • 1c – Joanna Łęcka
 • 1d – Katarzyna Bombrych
 • 1e – Magda Tomala
 • 1f – Adrianna Marzec
 • 2a –Maria Kacprzak
 • 2b – Jolanta Wojciechowska
 • 2c – Iwona Gemza
 • 2d – Anna Zimochocka
 • 2e – Kazimierz Górnicki
 • 2f – Arkadiusz Rejman
 • 3 A- Wioletta Żak-Błasiak
 • 3 B- Bogusława Górnicka
 • 3 C- Beata Malinowska-Kalbarczyk
 • 3 D- Aleksandra Ambroziak-Wasilewska
 • 3 E- Marek Czubla
 • 3 F- Dorota Siedlarek
 • 3 G- Marta Białecka-Zubrzycka

 

 • 3a – Artur Bednarski
 • 3b – Anna Grzywacz
 • 3c – Waldemar Kowaluk
 • 3d – Ewa Pakoca
 • 3e – Krzysztof Tomczak
 • 3f – Edyta Więcek