KZK – KODUJ Z KLASĄ

KODUJ Z KLASĄ to projekt-program edukacyjny, którego celem jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. KODUJ Z KLASĄ pokazuje, że dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka (nie tylko informatyki) może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza. Ponadto program uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań i udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia.

Koduj z Klasą umożliwia także budowanie i rozwijanie ogólnopolskiej kadry trenerów-edukatorów, wyłonionych spośród pedagogów pasjonatów. Za pośrednictwem projektu przełamywane jest stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji. Koduj z Klasą jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Pierwsza edycja Koduj z Klasą trwała od września do grudnia 2014 roku. Do projektu przystąpili również uczniowie naszego liceum z poszczególnych klas: 1e (6 osób), 1f (10 osób) i 2f (12 osób). Z uwagi na obszerny program i realizację materiałów objętych projektem, w naszej szkole projekt został rozłożony na dwa semestry. Uczniowie kodują w języku wysokiego poziomu – PYTHON. Koordynatorkami projektu są p. Alicja Szymańska i p. Anna Zimochocka.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.ceo.org.pl/pl/kodujzklasa/opis-programu