Informacje dla uczniów

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Drodzy Uczniowie,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży.

Uruchomiony został  całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dzieci oraz młodzież mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemów. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Czat internetowy ma również charakter nieodpłatny.

CO WARTO WIEDZIEĆ O STUDIACH –

-INFORMACJE NIE TYLKO DLA MATURZYSTÓW

15.04.2020r.

Wybór studiów stanowi jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Wybierając dany kierunek, decydujemy jak wyglądać będzie nasza przyszłość zawodowa. Nie jest to łatwe zadanie. Ważne, by decyzja ta była jak najbardziej świadoma i przemyślana. Dobrze przygotować się do niej i poświęcić czas na rozważenie wielu zagadnień związanych ze studiowaniem. Najlepiej, jeśli ostateczny wybór poprzedzony jest dokładną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji, oczekiwań związanych z przyszłą pracą. Warto zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną poszczególnych szkół wyższych oraz różnymi możliwościami studiowania. Przy wyborze kierunku studiów dobrze jest pamiętać o kilku ważnych kwestiach przedstawionych poniżej.

1. Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia czy studia jednolite magisterskie?

Szukając kierunku dalszego kształcenia, zwróć uwagę na rodzaj studiów. Po maturze możesz podjąć studia I stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Studia licencjackie trwają zwykle sześć semestrów (3 lata), a studia inżynierskie trwają siedem do ośmiu semestrów      (3,5 – 4  lata). Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe. Potem masz możliwość podjęcia studiów II stopnia. Na studiach drugiego stopnia nauka trwa 3 – 5 semestrów. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera. Kierunek studiów drugiego stopnia może się różnić od kierunku studiów stopnia pierwszego.

Możesz także studiować od razu na jednolitych studiach magisterskich. Nauka na studiach jednolitych magisterskich trwa, w zależności od kierunku, od 9 do 12 semestrów (5–6 lat). Kończą się one uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera albo tytułu lekarza. Obecnie w polskim szkolnictwie wyższym wśród kierunków studiów prowadzonych nadal jako jednolite studia magisterskie są m.in. analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, prawo, prawo kanoniczne, weterynaria, psychologia.

2. Jaki tryb studiów?

Istnieje możliwość studiowania w trybie dziennym (studia stacjonarne), wieczorowym lub zaocznym (studia niestacjonarne). Te pierwsze dają Ci szansę bardzo efektywnego studiowania, zapewniają regularność zajęć i przyswajania wiedzy, akademicką atmosferę.  Wybierając studia wieczorowe lub zaoczne będziesz mógł podjąć pracę zawodową, jednakże wymaga to dużego poświęcenia, realizacji równocześnie wielu obowiązków, a co za tym idzie dużej samodyscypliny i samodzielnej pracy.

3. Jaką wybrać uczelnię?

Przy wyborze uczelni warto sprawdzić rankingi, poszukać informacji w internecie, dowiedzieć się, co uczelnia oferuje. Należy również zwrócić uwagę na typ uczelni – czy jest to uniwersytet, uczelnia techniczna, ekonomiczna, humanistyczna czy artystyczna. Te same kierunki często oferowane są na różnych uczelniach np. informatykę można studiować zarówno na uniwersytecie, jak i na politechnice. Profil uczelni wpływa na program studiów, dlatego warto zapoznać się z nim i dokonać wyboru zgodnego z naszymi oczekiwaniami. Zadbaj o to, by uczyć się tego, co rzeczywiście Cię interesuje. Warto zaglądać na strony internetowe szkół wyższych lub do informatorów dla kandydatów i poszukać siatki godzin na danym kierunku. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jakich przedmiotów oraz w jakiej ilości godzin będziesz się uczyć w ciągu całego toku studiów. Dowiedz się również, jakie specjalizacje oferuje uczelnia w ramach danego kierunku.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, warto zaglądać na  strony internetowe poszczególnych uczelni i śledzić informacje dotyczące przebiegu tegorocznej rekrutacji.

Zachęcam również do zajrzenia na podane poniżej strony internetowe poruszające zagadnienia z zakresu  doradztwa edukacyjno-zawodowego. Znajdziecie tu informacje o uczelniach wyższych i kierunkach studiów oraz wiele innych zagadnień związanych ze studiowaniem i pracą zawodową.

Ranking uczelni wyższych Perspektyw – to narzędzie, które może posłużyć uczniom szkół średnich, a zwłaszcza maturzystom w wyborach edukacyjnych. Ranking Szkół Wyższych Perspektyw to w istocie cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 68 głównych kierunków i grup kierunków studiów. Cały ranking dostępny na stronie:

http://ranking.perspektywy.pl/2019/

Informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości

https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard

Wybrane strony zawierające szeroką informację z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym: informacje na temat matury, typów i kierunków studiów, rekrutacji, studiów w Polsce i za granicą, zawodów, miast akademickich, rankingów uczelni, praktyk, staży itp.

http://perspektywy.pl/portal/

https://opinieouczelniach.pl/

http://www.uczelnie.info.pl/

https://www.otouczelnie.pl

https://www.pomaturze.pl/

https://studia.pl/

https://www.kierunki.net/

 Informacje o zawodach

https://mapakarier.org/Dowiedz się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach (opis 582 zawodów). Znajdziesz tu m.in.  dokładną charakterystykę wybranych zawodów: pełen opis zawodu, istotne wymagania i umiejętności, przykładową ścieżkę edukacyjną, statystyki dotyczące zawodu. Strona zawiera dużo ciekawych informacji, w tym m.in. interaktywną mapę zawodów – Miasto zawodów

https://interviewme.pl/blog-kategoria/zawody ciekawe artykuły na temat różnych zawodów, możliwości pracy w zawodzie, ścieżki kształcenia itp.

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/wyszukiwarkaopisów zawodów (Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia)

 Informacje dotyczące rynku pracy

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy

https://barometrzawodow.pl/Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

                                                                                         Katarzyna Najdzik-Stępień

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

Zachęcam do zapoznania się z telefonami instytucji na terenie powiatu sochaczewskiego oraz ogólnopolskimi infoliniami, które w czasie kryzysu służą pomocą psychologiczną dla dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych. W razie potrzeby kontaktu ze mną proszę o wiadomość  w dzienniku elektronicznym.

Katarzyna Najdzik-Stępień

pedagog szkolny

POWIAT SOCHACZEWSKI

1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pełni telefoniczny dyżur psychologiczny. Wszystkie osoby, które nie radzą sobie z izolacją podczas kwarantanny, czują niepokój, lęk, obawę o siebie lub swoich bliskich, mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego dzwoniąc na numer 534-472-748 W sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją pandemii, ale wymagających konsultacji specjalistycznej – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00   (46) 864-18-01, 513-194-028,  strona internetowa: http://pcpr.powiatsochaczew.pl/, pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE

Pomoc i wsparcie można uzyskać zgłaszając się do Poradni telefonicznie lub mailowo. Wsparcie psychologiczne – od poniedziałku do piątku- w godzinach 8.00-16.00   – telefon 46 862-52-19  Sprawy pilne, sytuacje kryzysowe związane z trudnościami w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – telefoniczny dyżur interwencyjny od poniedziałku do piątku – od 16.00 do 20.00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone są na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie:  http://ppp.powiatsochaczew.pl/,  e-mail:ppp.sochaczew@wp.pl

INFOLINIE,TELEFONY ZAUFANIA

222 990 431 – Infolinia Wsparcia Psychologicznego uruchomiona przezMokotowskie CentrumZdrowia Psychicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii  –  Infolinia jest dedykowana osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Czynne: poniedziałek-piątek, godzina 8.00-22.00 https://mczp.edu.pl/2020/03/25/infolinia-wsparcia-psychologicznego/  

800 70 2222 – Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Psychicznego – czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu. Pod podanym numerem telefonu, a także mailem: porady@liniawsparcia.pl oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA.  Strona internetowa: https://liniawsparcia.pl/

116 111Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony prze Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czynny codziennie, 24 godziny na dobę. Można również zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

116 123 –Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym-  powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie w godzinach od 14.00-22.00. http://116123.edu.pl/

 

DRODZY UCZNIOWIE,

Obecna trudna sytuacja, wymusza na nas wszystkich zmianę dotychczasowej formy pracy. Praca i nauka zdalna to od niedawna codzienność wielu z nas. Oto kilka porad, jak sobie radzić i organizować naukę w domu.

Kilka uwag o organizacji i motywacji do nauki:

1. Pamiętaj o higienicznym trybie życia i nauki – Wysypiaj się, śpij ok. 8 godzin na dobę. Staraj się zadbać o stały rytm czynności rano – wstawanie o tej samej porze, poranna higiena, dobre śniadanie.

2. Wejdź w „szkolny” rytm dnia – zlecone zadania przez nauczycieli wykonuj w godzinach, w których uczyłeś/łaś się w szkole, uczestnicz w zajęciach w formach uzgodnionych z nauczycielem.

3. Zapewnij sobie komfortowe miejsce do nauki sprzyjające skupieniu – pracuj najlepiej przy biurku, dobrze oświetlonym i wywietrzonym pomieszczeniu. Dbaj o porządek w miejscu pracy, zbyt wiele rzeczy, bałagan mogą Cię rozpraszać.

4. Ogranicz bodźce – na czas nauki wyłącz telewizor, wycisz telefon, z internetu korzystaj w celach edukacyjnych.

5. Podczas samodzielnej nauki pamiętaj o właściwych proporcjach czasu nauki i odpoczynku, rób sobie krótkie przerwy.

6. Planuj – podziel materiał do nauki na partie. Zrób grafik i zapisuj bieżące zadania do wykonania oraz terminy ich realizacji. Grafik umieść w widocznym miejscu i odznaczaj zrealizowane zadania. To pozwoli Ci podtrzymać motywację do pracy.

7. Korzystaj z tych narzędzi i źródeł które poda nauczyciel. Podczas nauki możesz również korzystać ze źródeł rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.epodreczniki.pl, https://lektury.gov.pl/, www.gov.pl/zdalnelekcje https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu,

http://www.cke.gov.pl, http://www.­oke.waw.pl/.

8. Pamiętaj o bezpieczeństwie w sieci oraz przestrzegaj prawa.

9. Zaplanuj czas tak, by nie spędzać całego dnia przy komputerze, smartfonie, tablecie. Nie zapominaj o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

10. Nie zniechęcaj się.

W obecnej sytuacji nasza motywacja ma ogromne znaczenie. Jak być wytrwałym w swoim działaniu, tak by osiągnąć pozytywne efekty pracy? Zachęcam Was do obejrzenia filmu na You Tube – Motywacja, efektywność, wytrwałość – w ramach projektu „ Można!” Uniwersytetu SWPS. Film dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=owDlhYSQHZU

Powodzenia

Katarzyna Najdzik- Stępień

Drogi uczniu, Czy zastanawiasz się czasem, kim chciałbyś zostać w przyszłości, jaką pracę wybrać? Czy myślisz o tym, co byłoby najlepsze dla Ciebie, w jakim zawodzie czułbyś się najlepiej? Zachęcam Cię do autorefleksji. Poniżej zamieszczam kilka ważnych informacji, które mogą Ci się przydać w poszukiwaniu swojej dalszej ścieżki kształcenia i wyboru wymarzonego zawodu.

I INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO:

PEDAGOG SZKOLNY adresaci: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -indywidualne rozmowy doradcze -zajęcia grupowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -organizacja spotkań i zajęć prowadzonych przez oniine instytucje, uczelnie itp. (np. Spotkania z przedstawicielami uczelni, warsztaty edukacyjne)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE -UL. PIŁSUDSKIEGO 51 (WEJŚCIE OD ULICY GŁOWACKIEGO), TEL. 46 962 53 11, 46 862 52 19 adresaci : uczniowie szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery -diagnoza uczniów klas III gimnazjum Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych -wersja komputerowa.

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W SOCHACZEWIE UL. 1-GO MAJA 16, TEL. 46 862 29 63 adresaci: młodzież w wieku 15-25 lat : prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia szkolenia, przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, nauczenie technik autoprezentacji, przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

II POLECANE CZASOPISMA I INFORMATORY DLA MŁODZIEŻY: (dostępne również w naszej bibliotece szkolnej)

VICTOR GIMNAZJALISTA – dwutygodnik edukacyjny adresowany do młodzieży gimnazjalnej; porusza zagadnienia edukacyjne związane z nauką w gimnazjum, egzaminem gimnazjalnym (np. Przykładowe testy gimnazjalne), ale również zawiera informacje związane z dalszym kształceniem, opisy zawodów itp. COGITO-dwutygodnik edukacyjny adresowany do licealistów, pomagający przygotować się do matury, poruszający problemy społeczne, problematykę związaną ze studiami oraz pracą zawodową.

PERSPEKTYWY – czasopismo przeznaczone dla młodych ludzi (uczniów szkoły średniej), którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, mi.n zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe. Pismo

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

             Zachęcam do zapoznania się z telefonami instytucji na terenie powiatu sochaczewskiego oraz ogólnopolskimi infoliniami, które w czasie kryzysu służą pomocą psychologiczną dla dzieci                                i młodzieży oraz osób dorosłych.

W razie potrzeby kontaktu ze mną proszę o wiadomość w dzienniku elektronicznym.

                                                                                                          Katarzyna Najdzik-Stępień

                                                                                                                  pedagog szkolny

 

 

POWIAT SOCHACZEWSKI

                 

  1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                  w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pełni telefoniczny dyżur psychologiczny.

Wszystkie osoby, które nie radzą sobie z izolacją podczas kwarantanny, czują niepokój, lęk, obawę o siebie lub swoich bliskich, mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego dzwoniąc na numer 534-472-748

W sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją pandemii, ale wymagających konsultacji specjalistycznej – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00                                                        (46) 864-18-01, 513-194-028,  strona internetowa: http://pcpr.powiatsochaczew.pl/,                                                 e-mail : pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

  1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE

Pomoc i wsparcie można uzyskać zgłaszając się do Poradni telefonicznie lub mailowo.

Wsparcie psychologiczne – od poniedziałku do piątku- w godzinach 8.00-16.00                                             – telefon 46 862-52-19 

Sprawy pilne, sytuacje kryzysowe związane z trudnościami w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – telefoniczny dyżur interwencyjny od poniedziałku do piątku – od 16.00 do 20.00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone są na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie:  http://ppp.powiatsochaczew.pl/,                                             e-mai:ppp.sochaczew@wp.pl

 

INFOLINIE,TELEFONY ZAUFANIA

222 990 431 – Infolinia Wsparcia Psychologicznego uruchomiona przez Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii  –  Infolinia jest dedykowana osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Czynne: poniedziałek-piątek, godzina 8.00-22.00 https://mczp.edu.pl/2020/03/25/infolinia-wsparcia-psychologicznego/  

800 70 2222 – Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Psychicznego – czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu. Pod podanym numerem telefonu, a także mailem: porady@liniawsparcia.pl oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA.  Strona internetowa: https://liniawsparcia.pl/

116 111Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony prze Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czynny codziennie, 24 godziny na dobę. Można również zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

116 123 –Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym-  powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie w godzinach od 14.00-22.00. http://116123.edu.pl/

 

zamieszcza również materiały powtórzeniowe dla uczniów.

PERPSEKTYWY PRESS – opis ponad 300 najbardziej znanych i popularnych zawodów; jest to zbiór artykułów prezentujących charakter pracy w danym zawodzie, możliwości zatrudnienia oraz ścieżki edukacyjne wiodące do danego zawodu oraz krótkie testy predyspozycji. INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2013, PERSPEKTYWY PRESS-najobszerniejszy i najpopularniejszy informator o wyższych uczelniach w Polsce.

III POLECANE STRONY INTERNETOWE:

www.perspektywy.pl  portal edukacyjny,kompletna baza informacji edukacyjnych- matura, studia, kierunki, zasady przyjęć, zawody.