Informacje dla uczniów

Drogi uczniu, Czy zastanawiasz się czasem, kim chciałbyś zostać w przyszłości, jaką pracę wybrać? Czy myślisz o tym, co byłoby najlepsze dla Ciebie, w jakim zawodzie czułbyś się najlepiej? Zachęcam Cię do autorefleksji. Poniżej zamieszczam kilka ważnych informacji, które mogą Ci się przydać w poszukiwaniu swojej dalszej ścieżki kształcenia i wyboru wymarzonego zawodu.

 

I INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO:

PEDAGOG SZKOLNY adresaci: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -indywidualne rozmowy doradcze -zajęcia grupowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -organizacja spotkań i zajęć prowadzonych przez oniine instytucje, uczelnie itp. (np. Spotkania z przedstawicielami uczelni, warsztaty edukacyjne)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE -UL. PIŁSUDSKIEGO 51 (WEJŚCIE OD ULICY GŁOWACKIEGO), TEL. 46 962 53 11, 46 862 52 19 adresaci : uczniowie szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery -diagnoza uczniów klas III gimnazjum Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych -wersja komputerowa.

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W SOCHACZEWIE UL. 1-GO MAJA 16, TEL. 46 862 29 63 adresaci: młodzież w wieku 15-25 lat : prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia szkolenia, przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, nauczenie technik autoprezentacji, przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

 

II POLECANE CZASOPISMA I INFORMATORY DLA MŁODZIEŻY: (dostępne również w naszej bibliotece szkolnej)

VICTOR GIMNAZJALISTA – dwutygodnik edukacyjny adresowany do młodzieży gimnazjalnej; porusza zagadnienia edukacyjne związane z nauką w gimnazjum, egzaminem gimnazjalnym (np. Przykładowe testy gimnazjalne), ale również zawiera informacje związane z dalszym kształceniem, opisy zawodów itp. COGITO-dwutygodnik edukacyjny adresowany do licealistów, pomagający przygotować się do matury, poruszający problemy społeczne, problematykę związaną ze studiami oraz pracą zawodową.

PERSPEKTYWY – czasopismo przeznaczone dla młodych ludzi (uczniów szkoły średniej), którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, mi.n zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe. Pismo zamieszcza również materiały powtórzeniowe dla uczniów.

PERPSEKTYWY PRESS – opis ponad 300 najbardziej znanych i popularnych zawodów; jest to zbiór artykułów prezentujących charakter pracy w danym zawodzie, możliwości zatrudnienia oraz ścieżki edukacyjne wiodące do danego zawodu oraz krótkie testy predyspozycji. INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2013, PERSPEKTYWY PRESS-najobszerniejszy i najpopularniejszy informator o wyższych uczelniach w Polsce.

 

III POLECANE STRONY INTERNETOWE:

www.perspektywy.pl  portal edukacyjny,kompletna baza informacji edukacyjnych- matura, studia, kierunki, zasady przyjęć, zawody.