Informacje dla uczniów

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

Zachęcam do zapoznania się z telefonami instytucji na terenie powiatu sochaczewskiego oraz ogólnopolskimi infoliniami, które w czasie kryzysu służą pomocą psychologiczną dla dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych. W razie potrzeby kontaktu ze mną proszę o wiadomość  w dzienniku elektronicznym.

Katarzyna Najdzik-Stępień

pedagog szkolny

POWIAT SOCHACZEWSKI

1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pełni telefoniczny dyżur psychologiczny. Wszystkie osoby, które nie radzą sobie z izolacją podczas kwarantanny, czują niepokój, lęk, obawę o siebie lub swoich bliskich, mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego dzwoniąc na numer 534-472-748 W sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją pandemii, ale wymagających konsultacji specjalistycznej – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00   (46) 864-18-01, 513-194-028,  strona internetowa: http://pcpr.powiatsochaczew.pl/, pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE

Pomoc i wsparcie można uzyskać zgłaszając się do Poradni telefonicznie lub mailowo. Wsparcie psychologiczne – od poniedziałku do piątku- w godzinach 8.00-16.00   – telefon 46 862-52-19  Sprawy pilne, sytuacje kryzysowe związane z trudnościami w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – telefoniczny dyżur interwencyjny od poniedziałku do piątku – od 16.00 do 20.00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone są na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie:  http://ppp.powiatsochaczew.pl/,  e-mail:ppp.sochaczew@wp.pl

INFOLINIE,TELEFONY ZAUFANIA

222 990 431 – Infolinia Wsparcia Psychologicznego uruchomiona przezMokotowskie CentrumZdrowia Psychicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii  –  Infolinia jest dedykowana osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Czynne: poniedziałek-piątek, godzina 8.00-22.00 https://mczp.edu.pl/2020/03/25/infolinia-wsparcia-psychologicznego/  

800 70 2222 – Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Psychicznego – czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu. Pod podanym numerem telefonu, a także mailem: porady@liniawsparcia.pl oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA.  Strona internetowa: https://liniawsparcia.pl/

116 111Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony prze Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czynny codziennie, 24 godziny na dobę. Można również zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

116 123 –Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym-  powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie w godzinach od 14.00-22.00. http://116123.edu.pl/

 

DRODZY UCZNIOWIE,

Obecna trudna sytuacja, wymusza na nas wszystkich zmianę dotychczasowej formy pracy. Praca i nauka zdalna to od niedawna codzienność wielu z nas. Oto kilka porad, jak sobie radzić i organizować naukę w domu.

Kilka uwag o organizacji i motywacji do nauki:

1. Pamiętaj o higienicznym trybie życia i nauki – Wysypiaj się, śpij ok. 8 godzin na dobę. Staraj się zadbać o stały rytm czynności rano – wstawanie o tej samej porze, poranna higiena, dobre śniadanie.

2. Wejdź w „szkolny” rytm dnia – zlecone zadania przez nauczycieli wykonuj w godzinach, w których uczyłeś/łaś się w szkole, uczestnicz w zajęciach w formach uzgodnionych z nauczycielem.

3. Zapewnij sobie komfortowe miejsce do nauki sprzyjające skupieniu – pracuj najlepiej przy biurku, dobrze oświetlonym i wywietrzonym pomieszczeniu. Dbaj o porządek w miejscu pracy, zbyt wiele rzeczy, bałagan mogą Cię rozpraszać.

4. Ogranicz bodźce – na czas nauki wyłącz telewizor, wycisz telefon, z internetu korzystaj w celach edukacyjnych.

5. Podczas samodzielnej nauki pamiętaj o właściwych proporcjach czasu nauki i odpoczynku, rób sobie krótkie przerwy.

6. Planuj – podziel materiał do nauki na partie. Zrób grafik i zapisuj bieżące zadania do wykonania oraz terminy ich realizacji. Grafik umieść w widocznym miejscu i odznaczaj zrealizowane zadania. To pozwoli Ci podtrzymać motywację do pracy.

7. Korzystaj z tych narzędzi i źródeł które poda nauczyciel. Podczas nauki możesz również korzystać ze źródeł rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.epodreczniki.pl, https://lektury.gov.pl/, www.gov.pl/zdalnelekcje https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu,

http://www.cke.gov.pl, http://www.­oke.waw.pl/.

8. Pamiętaj o bezpieczeństwie w sieci oraz przestrzegaj prawa.

9. Zaplanuj czas tak, by nie spędzać całego dnia przy komputerze, smartfonie, tablecie. Nie zapominaj o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

10. Nie zniechęcaj się.

W obecnej sytuacji nasza motywacja ma ogromne znaczenie. Jak być wytrwałym w swoim działaniu, tak by osiągnąć pozytywne efekty pracy? Zachęcam Was do obejrzenia filmu na You Tube – Motywacja, efektywność, wytrwałość – w ramach projektu „ Można!” Uniwersytetu SWPS. Film dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=owDlhYSQHZU

Powodzenia

Katarzyna Najdzik- Stępień

Drogi uczniu, Czy zastanawiasz się czasem, kim chciałbyś zostać w przyszłości, jaką pracę wybrać? Czy myślisz o tym, co byłoby najlepsze dla Ciebie, w jakim zawodzie czułbyś się najlepiej? Zachęcam Cię do autorefleksji. Poniżej zamieszczam kilka ważnych informacji, które mogą Ci się przydać w poszukiwaniu swojej dalszej ścieżki kształcenia i wyboru wymarzonego zawodu.

I INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO:

PEDAGOG SZKOLNY adresaci: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -indywidualne rozmowy doradcze -zajęcia grupowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -organizacja spotkań i zajęć prowadzonych przez oniine instytucje, uczelnie itp. (np. Spotkania z przedstawicielami uczelni, warsztaty edukacyjne)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE -UL. PIŁSUDSKIEGO 51 (WEJŚCIE OD ULICY GŁOWACKIEGO), TEL. 46 962 53 11, 46 862 52 19 adresaci : uczniowie szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna -pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery -diagnoza uczniów klas III gimnazjum Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych -wersja komputerowa.

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W SOCHACZEWIE UL. 1-GO MAJA 16, TEL. 46 862 29 63 adresaci: młodzież w wieku 15-25 lat : prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia szkolenia, przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, nauczenie technik autoprezentacji, przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

II POLECANE CZASOPISMA I INFORMATORY DLA MŁODZIEŻY: (dostępne również w naszej bibliotece szkolnej)

VICTOR GIMNAZJALISTA – dwutygodnik edukacyjny adresowany do młodzieży gimnazjalnej; porusza zagadnienia edukacyjne związane z nauką w gimnazjum, egzaminem gimnazjalnym (np. Przykładowe testy gimnazjalne), ale również zawiera informacje związane z dalszym kształceniem, opisy zawodów itp. COGITO-dwutygodnik edukacyjny adresowany do licealistów, pomagający przygotować się do matury, poruszający problemy społeczne, problematykę związaną ze studiami oraz pracą zawodową.

PERSPEKTYWY – czasopismo przeznaczone dla młodych ludzi (uczniów szkoły średniej), którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, mi.n zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe. Pismo

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

             Zachęcam do zapoznania się z telefonami instytucji na terenie powiatu sochaczewskiego oraz ogólnopolskimi infoliniami, które w czasie kryzysu służą pomocą psychologiczną dla dzieci                                i młodzieży oraz osób dorosłych.

W razie potrzeby kontaktu ze mną proszę o wiadomość w dzienniku elektronicznym.

                                                                                                          Katarzyna Najdzik-Stępień

                                                                                                                  pedagog szkolny

 

 

POWIAT SOCHACZEWSKI

                 

  1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOCHACZEWIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                  w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pełni telefoniczny dyżur psychologiczny.

Wszystkie osoby, które nie radzą sobie z izolacją podczas kwarantanny, czują niepokój, lęk, obawę o siebie lub swoich bliskich, mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego dzwoniąc na numer 534-472-748

W sytuacjach niezwiązanych bezpośrednio z sytuacją pandemii, ale wymagających konsultacji specjalistycznej – dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00                                                        (46) 864-18-01, 513-194-028,  strona internetowa: http://pcpr.powiatsochaczew.pl/,                                                 e-mail : pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

  1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOCHACZEWIE

Pomoc i wsparcie można uzyskać zgłaszając się do Poradni telefonicznie lub mailowo.

Wsparcie psychologiczne – od poniedziałku do piątku- w godzinach 8.00-16.00                                             – telefon 46 862-52-19 

Sprawy pilne, sytuacje kryzysowe związane z trudnościami w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – telefoniczny dyżur interwencyjny od poniedziałku do piątku – od 16.00 do 20.00. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone są na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie:  http://ppp.powiatsochaczew.pl/,                                             e-mai:ppp.sochaczew@wp.pl

 

INFOLINIE,TELEFONY ZAUFANIA

222 990 431 – Infolinia Wsparcia Psychologicznego uruchomiona przez Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii  –  Infolinia jest dedykowana osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Czynne: poniedziałek-piątek, godzina 8.00-22.00 https://mczp.edu.pl/2020/03/25/infolinia-wsparcia-psychologicznego/  

800 70 2222 – Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu Psychicznego – czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu. Pod podanym numerem telefonu, a także mailem: porady@liniawsparcia.pl oraz na czacie dyżurują psychologowie z Fundacji ITAKA.  Strona internetowa: https://liniawsparcia.pl/

116 111Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony prze Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czynny codziennie, 24 godziny na dobę. Można również zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

116 123 –Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym-  powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie w godzinach od 14.00-22.00. http://116123.edu.pl/

 

zamieszcza również materiały powtórzeniowe dla uczniów.

PERPSEKTYWY PRESS – opis ponad 300 najbardziej znanych i popularnych zawodów; jest to zbiór artykułów prezentujących charakter pracy w danym zawodzie, możliwości zatrudnienia oraz ścieżki edukacyjne wiodące do danego zawodu oraz krótkie testy predyspozycji. INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2013, PERSPEKTYWY PRESS-najobszerniejszy i najpopularniejszy informator o wyższych uczelniach w Polsce.

III POLECANE STRONY INTERNETOWE:

www.perspektywy.pl  portal edukacyjny,kompletna baza informacji edukacyjnych- matura, studia, kierunki, zasady przyjęć, zawody.