Plan pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Cel ogólny:
– współdecydowanie w sprawach szkoły oraz uczniów
– reprezentowanie szkoły poza jej granicami oraz reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem, Rada Rodziców oraz Radą Pedagogiczną

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zaangażowany będzie w działania realizowane w większości w trybie on-line ze względu na sytuację pandemiczną  i reżim  sanitarny oraz te, które będą mogły być zrealizowane w warunkach szkolnych:
1. Wybory nowych opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Zaakceptowanie opracowanego planu pracy SU do dnia 21 czerwca 2021r. (możliwe drobne zmiany).
4. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o pracy SU, ogłoszeń oraz zdjęć z wydarzeń szkolnych.
5. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z Regulaminem SU.
6. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych również na platformie Teams, stałe informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem szkoły, Regulaminem SU.
7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, w tym nagłośnienie.
8. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych podsumowujących pracę szkoły w pierwszym i drugim semestrze.
9. Kultura spędzania wolego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
10. Pomoc uczniom klas pierwszych w procesie adaptacji w naszej szkole.
11. Integrowanie środowiska szkolnego.
12. Odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje na rzecz organizowania życia w szkole.
13. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym.
14. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
15. Zagospodarowanie przestrzeni na korytarzach w nowej części szkoły – Konkurs graficzny.
16. Muzyka na przerwach przez radiowęzeł.
17. Współpraca ze szkolnym Pedagogiem (p. Katarzyną Najdzik-Stępień).
18. Współpraca z Wolontariatem szkolnym, zachęcanie uczniów do działań prospołecznych.
19. Współpraca z MOPSem i wspieranie ich działań.
20. Wspieranie inicjatyw charytatywnych.
21. Przeprowadzenie pasowania pierwszych klas.
22. Wspieranie akcji: Bezpieczeństwo uczniów w Internecie, której celem jest: kształtowanie umiejętności w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Profilaktyka zagrożeń, w tym cyberprzemocy.
23. Promowanie zdrowego stylu życia.

WRZESIEŃ 2020
– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
– zaakceptowanie opracowanego do dnia 21 czerwca 2020 r. planu pracy SU
– wybory opiekunów SU
– ustalenie zasad działania SU
– zapoznanie Rad Klasowych z Regulaminem SU
– zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z ustalonymi przez Radę Pedagogiczną dniami wolnymi  i ich zaakceptowanie
– przydzielenie funkcji do wybranych sekcji

PAŹDZIERNIK 2020
– obchody Dnia Edukacji Narodowej
– zorganizowanie pasowania pierwszych klas
– prowadzenie gabloty informacyjnej dla Samorządu Uczniowskiego
– organizacja pracy SU na platformie Teams

LISTOPAD 2020
– pomoc w organizacji Narodowego Święta Niepodległości
– spotkanie organizacje na platformie Teams
– przygotowanie organizacji e-wyborów

GRUDZIEŃ 2020
– organizacja debaty wyborczej
– Digital Youth Forum – spotkanie z dziennikarką Justyną Suchecką w studiu DYF
– przeprowadzenie e-wyborów z wykorzystaniem aplikacji FORMS
– akcja Przebrany niepytany/Awatar świąteczny z okazji mikołajek
– e-kartka z życzeniami świątecznymi

STYCZEŃ 2021
– udział w WOŚP – akcja/licytacja charytatywna
– zebranie SU celem organizacji pracy w drugim semestrze
– publikacja komunikatu o bezpieczeństwie z powodu ferii zimowych

LUTY 2021
– ogłoszenie Konkursu Graficznego na zagospodarowanie przestrzeni korytarzy w nowej części szkoły przez uczniów
– Dzień Bezpiecznego Internetu
– akcja Walentynki, organizacja poczty walentynkowej na platformie Microsoft Teams

MARZEC 2021
– e-Kartka z życzeniami z okazji Dnia Kobiet
– akcja Przebrany niepytany/Awatar świąteczny z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
– zebranie SU
– Międzynarodowy Dzień Teatru – II edycja festiwalu on-line YouTube Dni Kultury

KWIECIEŃ 2021
– e-Kartka z życzeniami świątecznymi
– organizacja Sekcji medialno-informacyjnej SU
– uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.

MAJ 2021
– rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
– Noc Muzeów 2021 on-line www.gov.pl/kultura w sieci
– Dzień Bibliotekarza

CZERWIEC 2021
– Dzień Dziecka
– Dni Kultury Szkoły
– zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Aktualizacja: 26.03.2021

Opracowanie:
mgr Justyna Kwiatkowska-Kornatko
mgr Katarzyna Bednarska