Plan pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SOCHACZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Celem Samorządu Uczniowskiego jest m.in .: współdecydowanie w sprawach szkoły oraz
uczniów, reprezentowanie szkoły poza jej granicami oraz reprezentowanie interesów
uczniów przed Dyrektorem, Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną.

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zaangażowany będzie w działania
realizowane w ciągu całego roku szkolnego:
1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. Zaakceptowanie opracowanego dnia 21 czerwca 2019r. planu pracy SU. (Możliwe drobne
zmiany)
3. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „Wydarzenia miesiąca”.
4. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o pracy SU, zastępstw, ogłoszeń
oraz zdjęć z wydarzeń szkolnych.
5. Zapoznanie SU z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,
6. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, stałe informowanie o podejmowanych
akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem SU,
7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, w
tym nagłośnienie.
8. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych podsumowujących prace szkoły w
pierwszym i drugim semestrze.
9. Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu
akcji, wyciąganie wniosków,
10. Losowanie szczęśliwego numerka
11. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

12. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub
środowiskowe.
13. Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole.
14. Integrowanie środowiska szkolnego.
15. Odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje na rzecz organizowania życia w szkole.
16. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym.
17. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
18. Spotkania tematyczne.
19. Zagospodarowanie gazetek szkolnych na korytarzach.
20.Muzyka na przerwach przez radiowęzeł.
21. Współpraca ze szkolnym Pedagogiem (p. Katarzyna Najdzik-Stępień)
22. Współpraca z Wolontariatem szkolnym, zachęcanie uczniów do uczestniczenia w
wolontariacie.
23. Współpraca z MOPSem i wspieranie ich działań ( sporo naszych uczniów pracuje w
MOPSie )
24. Wspieranie Szlachetnej Paczki, WOŚP, Miś dla dzieci ze szpitala na Boże Narodzenie
oraz innych imprez charytatywnych.
25. Wspieranie szkolnych i klasowych imprez andrzejkowych, mikołajkowych czy
karnawałowych)
26. Odpowiedzialni za pasowanie pierwszych klas LO.
27. Zapraszanie do szkoły różnych gości, polityków, naszych absolwentów (np. pracujących
i studiujących za granicą) muzyków i znawców muzyki.
28. Wspieranie akcji: Bezpieczeństwo uczniów w internecie. Kształtowanie umiejętności
uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Profilaktyka
zagrożeń , w tym cyberprzemocy.
( gablotki tematyczne ścienne, stoiska z informacjami, dystrybucja ulotek)

29. Gablotki tematyczne ścienne, stoiska z informacjami, dystrybucja ulotek na temat:
Przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

30. Promowanie zdrowego stylu życia (gabloty tematyczne ścienne, stoiska z informacjami,
dystrybucja ulotek).

WRZESIEŃ
-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
– Zaakceptowanie opracowanego dnia 21 czerwca 2018r. planu pracy SU. (Możliwe drobne
zmiany)
-Wybory do samorządu uczniowskiego
-Ustalenie zasad działania Samorządu Uczniowskiego
-Zapoznanie Rad Klasowych z Regulaminem SU
– Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego i zaakceptowanie z ustalonymi przez Radę
Pedagogiczną dniami wolnymi.
-Organizacja losowań "szczęśliwego numerka"
– Przydzielenie funkcji do wybranych sekcji

PAŹDZIERNIK
-Miesiąc Dobroci dla Zwierząt
-Obchody Dnia Edukacji Narodowej
-Zorganizowanie pasowania pierwszych klas
-Prowadzenie gabloty informacyjnej dla Samorządu Uczniowskiego
-28.10 – „Dzień Dyni”, przebrany niepytany (na pomarańczowo)
– Przystrojenie szkoły dyniami i liśćmi aby nadać klimat jesieni.

LISTOPAD
-11.11 – Narodowe Święto Niepodległości – Samorząd pomaga pani prof. Wojciechowskiej
w organizacji
-Akcja „Góra Grosza”
– Wróżby na Andrzejki. Stoisko wróżbami ( za symboliczną opłatą)

GRUDZIEŃ
-Świąteczna dekoracja szkoły
-Życzenia świąteczne, kolędy, piosenki świąteczne przez radiowęzeł
-6.12 – Mikołaj w Chopinie- uczniowie w strojach Mikołaja rozdający cukierki od
Samorządu Uczniowskiego.
– do 12.12 – akcja: Szlachetna Paczka
– do 12.12 – Akcja: Góra Grosza
-22.12 – Akcja: prezenty dla dzieci ze Szpitala w Sochaczewie. Zawozimy zabawki, gry i
pluszaki zrobione przez naszych uczniów, dla dzieci w oddziale dziecięcym (opiekun
samorządu, przewodnicząca szkoły i zastępca)
-Wigilie Klasowe
-Świąteczna akademia + konkurs kolęd w języku polskim i innych językach
-Konkurs na świąteczną kartkę
– Konkurs fotograficzny – „ Boże Narodzenie”
– Świąteczna pomoc ludziom starszym z Domu Opieki Społecznej
– Kiermasz świąteczny. Ozdoby, słodkości, gorące napoje, kartki świąteczne.

STYCZEŃ
– druga niedziela stycznia – Uczestnictwo w WOŚP
-bal karnawałowy – dyskoteka dla całej szkoły (?)
-Nadchodzące ferie zimowe – komunikat o bezpieczeństwie,

LUTY
-7.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu –tablica z materiałami informacyjnymi,
-14.02 – Dzień Zakochanych – poczta Walentynowa, okolicznościowa gazetka, muzyka na
przerwach. Przystrojenie szkoły w klimacie walentynkowym.

MARZEC
-8.03 – Dzień Kobiet. Stoisko z kwiatami na sprzedaż.
-21.03 – Pierwszy Dzień Wiosny- "przebrany -niepytany". Przystrojenie szkoły kwiatami
oraz pokoju nauczycielskiego.
– Wiosenne kanapki i ciasto dla Grona pedagogicznego do pokoju nauczycielskiego – od
Samorządu.

KWIECIEŃ
-życzenia wielkanocne przez radiowęzeł,
– szukanie jajek czekoladowych w szkole i Zajączka wielkanocnego,
-przystrojenie szkoły w klimacie świątecznym
-22.04 – Międzynarodowy Dzień Ziemi – sprzątanie naszego miasta (wybrane klasy
mogłyby pójść sprzątać np. park przy „Muszli” na Podzamczu)
-Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.

MAJ
-Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – apel
-14.05 – Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki – dyskoteka w rytmach polskiej muzyki, wystawy
z pracami plastycznymi naszych uczniów.
-Organizacja Dni Kultury Szkoły

CZERWIEC
-1.06 – Dzień Dziecka – propozycja wyjścia klas do kina,
-1-7.06 – Dni Lasów i Zadrzewień – zasadzenie przez naszych uczniów młodych drzewek
przy szkole,
-14.06 – zorganizowanie wycieczki dla wszystkich członków samorządu oraz osób
udzielających się w życie szkoły do Tułowic: przejażdżka kolejką wąskotorową i ognisko w parku kampinoskim.
-17.06 – Dzień Sportu i Kultury Szkoły – różne konkurencje sportowe, mecze piłki nożnej
i siatkówki między klasami, stoiska ze zdrowymi sałatkami, sokami, owocami, kiermasze,
stoiska z tradycyjnymi przysmakami różnych krajów, informacje o wybranych kulturach, a także warsztaty dotyczące Zapobiegania Narkomanii oraz Walki z Cukrzycą, stoliki z
materiałami informacyjnymi,

-Zakończenie roku szkolnego liceum

Opracowane przez:
Opiekuna Samorządu (p. Adriannę Marzec)