Rok Szkolny

 

                      

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 1. Rok szkolny trwa 01.09.2020 – 31.08.2021

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2020

 

 1. Półrocze I trwa 01.09.2020 –  31.01.2021

 

 1. Półrocze II trwa   01.02.2021 –  25.06.2021

 

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia

   o propozycjach ocen za I półrocze                                                            22 grudnia 2020

 

 1. Wystawienie ocen za I półrocze do 22 stycznia 2021

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 31.12.2020

 

 1. Ferie zimowe 4.01.2021 – 17.01.2021

 

 1. Rekolekcje wielkopostne termin do ustalenia

 

 1. Wiosenna przerwa świąteczna        01.04.2021 – 06.04.2021

 

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia

o propozycjach ocen rocznych w klasach maturalnych                               23.03.2021

 

 1. Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 23 kwietnia 2021

 

 1. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w kl. III LO 30.04.2021

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie głównym

 

 • cześć ustna 07.05.2021 – 20.05.2021
 • cześć pisemna 04.05.2021 – 20.05.2021

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

 • część pisemna 01.06.2021 – 16.06.2021
 • część ustna 07.06.2021 – 12.06.2021

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

 • część pisemna 24.08.2021
 • część ustna 23.08.2021 – 24.08.2021

 

 

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości i aneksów

do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego                                  05.07.2021

 

Przekazanie przez OKE świadectw z egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym                                                                         10.09.2021

 

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia

   o propozycjach ocen rocznych                                                               18.05.2021

 

 1. Wystawienie ocen rocznych dla uczniów LO  do 18 czerwca 2021

 

 1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 25.06.2021

 

 1. Ferie letnie 26.06.2021 – 31.08.2021

 

 1. Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych                                                                               

                                                                                                                  02.11.2020

                                                                                                                  04.05.2021

                                                                                                                  05.05.2021

                                                                                                                  06.05.2021

                                                                                                                  07.05.2021

                                                                                                                  04.06.2021

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 

Dni wolne będą obowiązywać po zaakceptowaniu propozycji przez  Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.