Rok Szkolny

 

                         Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 1. Rok szkolny trwa 01.09.2019 – 31.08.2020
 2. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.09.2019
 3. Półrocze I trwa 02.09.2019 –  19.01.2020
 4. Półrocze II trwa   20.01.2020 –  26.06.2020
 5. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia o propozycjach ocen za I półrocze                                                            10 grudnia 2019
 6. Wystawienie ocen za I półrocze do 10 stycznia 2020
 7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019
 8. Ferie zimowe 10.02.2020 – 23.02.2020
 9. Rekolekcje wielkopostne termin do ustalenia
 10. Wiosenna przerwa świąteczna        09.04.2020 – 14.04.2020
 11. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia o propozycjach ocen rocznych w klasach maturalnych                                17.03.2020
 12. Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 17 kwietnia 2020
 13. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w kl. III LO 24.04.2020
 14. Terminy egzaminu maturalnego w terminie głównym
 • cześć ustna 04.05.2020 – 22.05.2020
 • cześć pisemna 04.05.2020 – 21.05.2020
 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 • część pisemna 01.06.2020 – 19.06.2020
 • część ustna 01.06.2020 – 06.06.2020
 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • część pisemna 25.08.2020
 • część ustna 24.08.2020 – 25.08.2020

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości i aneksów

do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego                                  03.07.2020

Przekazanie przez OKE świadectw z egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym                                                                         11.09.2020

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia o propozycjach ocen rocznych                                                                19.05.2020
 2. Wystawienie ocen rocznych dla uczniów LO  do 19 czerwca 2020
 3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 26.06.2020
 4. Ferie letnie 27.06.2020 – 31.08.2020
 5. Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych                                                                             

                                                                                                                  14.10.2019

                                                                                                                  02.01.2020

                                                                                                                 03.01.2020

                                                                                                                  04.05.2020

                                                                                                                  05.05.2020

                                                                                                                  06.05.2020

  Dni wolne będą obowiązywać po zaakceptowaniu propozycji przez  Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.