Rok Szkolny

 

                      

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 1. Rok szkolny trwa 01.09.2021 – 31.08.2022

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2021

 

 1. Półrocze I trwa 01.09.2021 –  23.01.2022

 

 1. Półrocze II trwa   24.01.2022 –  24.06.2022

 

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia o propozycjach ocen za I półrocze14 grudnia 2021

 

 1. Wystawienie ocen za I półrocze do 14 stycznia 2022

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 31.12.2021

 

 1. Ferie zimowe 31.01.2022 – 13.02.2022

 

 1. Rekolekcje wielkopostne termin do ustalenia

 

 1. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022

 

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia o propozycjach ocen rocznych w klasach maturalnych 22.03.2022

 

 1. Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 22 kwietnia 2022

 

 1. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w kl. III LO 29.04.2022

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie głównym

 

 • cześć ustna 18.05.2022 – 20.05.2022
 • cześć pisemna 04.05.2022 – 23.05.2022

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

 • część pisemna 01.06.2022 – 15.06.2022
 • część ustna 14.06.2022 – 15.06.2022

 

 1. Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

 • część pisemna 23.08.2022
 • część ustna nie przeprowadza się

 

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości i aneksów

do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego                                  05.07.2022

 

Przekazanie przez OKE świadectw z egzaminu maturalnego

w terminie poprawkowym                                                                         09.09.2022

 

 1. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia

   o propozycjach ocen rocznych                                                               17.05.2022

 

 1. Wystawienie ocen rocznych dla uczniów LO  do 17 czerwca 2022

 

 1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 24.06.2022

 

 1. Ferie letnie 25.06.2022 – 31.08.2022

 

 1. Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych                                                                               

                                                                                                                  12.11.2021

                                                                                                                  07.01.2022

                                                                                                                  02.05.2022

                                                                                                                  04.05.2022

                                                                                                                  05.05.2022

                                                                                                                  06.05.2022

                                                                                                                  09.05.2022

                                                                                                                  17.06.2022

                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                                 

Dni wolne będą obowiązywać po zaakceptowaniu propozycji przez  Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.