Rada Rodziców

Po co, dlaczego i dla kogo?

3d white people lying on a question mark

Rada rodziców istnieć musi, tak zapisane jest w ustawie. Chcemy tego czy też nie, na początku każdego roku nauczyciele na pierwszym zebraniu zawsze ogłaszają, że trzeba wybrać trójkę klasową. Spośród morza chętnych po 15 minutach udaje się zwykle wyciągnąć ”za uszy” ze trzy osoby, albo „wkręca się” te same osoby, które już dały się wkręcić w latach poprzednich 🙂

Skoro już trójki zostały wybrane – czas zacząć działać. Warto tu podkreślić, że członkowie RR mają tu też swoje dzieci, więc skoro już zostali wybrani, to starają się działać najlepiej jak potrafią.

Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i stanowi pewien pomost między uczniami a dyrektorem i nauczycielami.

RR może opiniować, wnioskować i finansować różne projekty uczniowskie.  Aby możliwe było jakiekolwiek finansowanie działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W Liceum Fryderyka Chopina składki zostały zaproponowane na poziomie 10 zł / miesiąc.


Wpłaty

Gdzie kierować wpłaty?

Dollar

Numer konta do wpłat na rzecz Rady Rodziców
37 9283 0006 0000 0114 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

na wpłatach proszę umieścić:
imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który jest wpłata*
*wpłaty można wnosić miesięcznie, półrocznie, rocznie

Sugerowana kwota to 10 zł / miesiąc


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela Andryszczyk

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców –Lidia Tępczyk

Skarbnik Rady Rodziców – Paweł Górczyński

Sekretarz Rady Rodziców – Beata Błaszczyk – Rześna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Piotr Marciniak

Członek – Katarzyna Lesińska

Członek – Katarzyna Pawlusiewicz –Wlaźlińska