Rada Rodziców

Po co, dlaczego i dla kogo?

3d white people lying on a question mark

Rada rodziców istnieć musi, tak zapisane jest w ustawie. Chcemy tego czy też nie, na początku każdego roku nauczyciele na pierwszym zebraniu zawsze ogłaszają, że trzeba wybrać trójkę klasową. Spośród morza chętnych po 15 minutach udaje się zwykle wyciągnąć ”za uszy” ze trzy osoby, albo „wkręca się” te same osoby, które już dały się wkręcić w latach poprzednich 🙂

Skoro już trójki zostały wybrane – czas zacząć działać. Warto tu podkreślić, że członkowie RR mają tu też swoje dzieci, więc skoro już zostali wybrani, to starają się działać najlepiej jak potrafią.

Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców i stanowi pewien pomost między uczniami a dyrektorem i nauczycielami.

RR może opiniować, wnioskować i finansować różne projekty uczniowskie.  Aby możliwe było jakiekolwiek finansowanie działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W Liceum Fryderyka Chopina składki zostały zaproponowane na poziomie 10 zł / miesiąc.


Co udało się zrealizować dotychczas?

Rok 2019/2020 był nietypowy, mocno skrócony przez pandemię, ale mimo to w pierwszym semestrze udało się zrealizować projekt modernizacji Akwarium – https://losochaczew.pl/2020/02/27/rada-rodzicow-projekt-akwarium/

W latach 2016 – 2019 Rada Rodziców sfinansowała projekty w kwocie 90 304,22


Wpłaty

Dollar

Gdzie kierować wpłaty?

Numer konta do wpłat na rzecz Rady Rodziców
37 9283 0006 0000 0114 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

na wpłatach proszę umieścić:
imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który jest wpłata*
*wpłaty można wnosić miesięcznie, półrocznie, rocznie

Sugerowana kwota to 10 zł / miesiąc


Kontakt z Radą Rodziców


Zobacz też:

Skład Rady Rodziców

Wydatki w latach ubiegłych