IF – klasa politechniczno-informatyczna

Jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności informatyczne i zdolności matematyczne oraz potrafisz logicznie myśleć, jest to klasa dla Ciebie!

W przyszłości będziesz mógł studiować , np.: mechanikę, energetykę, lotnictwo, automatykę i robotykę, inżynierię lądową , elektronikę i techniki informacyjne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję i kartografię.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

  • wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych
  • obozie naukowym
  • wycieczkach do Centrum Nauki Kopernik oraz Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie
  • lekcjach przedmiotowych w Laboratorium CNK w Warszawie
  • projektach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski
  • projektach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów lub Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • lekcjach przedmiotowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku