Rekrutacja

„REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – listy zakwalifikowanych”Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas będą opublikowane na tablicy ogłoszeń w holu szkoły w dniu 22.07.2021r. o

1 2 3 4 5 41