IB – klasa prawnicza

FB7CBCDE-BDD6-47CB-854F-C10EBBF7AD30

Jeśli jesteś staranny, uważny, skuteczny, lubisz podejmować nowe wyzwania, ta klasa jest dla Ciebie!

Rozwiniesz umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym, także na poziomie specjalistycznego słownictwa prawniczego. Rozwiniesz umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, pracy w grupie, dyskutowania i słuchania innych, korzystania z różnych źródeł informacji.

W przyszłości będziesz mógł studiować, np.: prawo, administrację, administrację bezpieczeństwa publicznego, analitykę gospodarczą, archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: polskihistoria, wiedza o społeczeństwie

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestnictwa w:

  • obozach naukowych
  • olimpiadach i konkursach naukowych
  • wykładach i konferencjach naukowych
  • wycieczkach do muzeów i innych placówek naukowo-dydaktycznych
  • wycieczkach do instytucji publicznych, np.: parlamentu RP, urzędów, sądu, prokuratury
  • spotkaniach z osobami publicznymi sprawującymi stanowiska samorządowe i polityczne (również absolwentami naszej szkoły).