MATURA 2020

Na stronie OKE w Warszawie ukazał się Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego

1 2 3 14