START REKRUTACJI DO PROJEKTU LITEWSKIEGO!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ”Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość” (nr 2022-1-PLO1-KA121-SCH000055883)

Główną akcją projektu jest grupowa mobilność uczniów w dniach 09.-20.05.2023 roku. Uczniowie oraz dwoje nauczycieli w roli opiekunów wyjadą na Litwę, aby wspólnie ze szkoła przyjmującą Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium, Jašiūnų zrealizować cele projektu.

Harmonogram rekrutacji:

  • 11.04.2023, godz. 10:00 – rozpoczęcie przyjmowania wniosków (Kartę Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły)
  • 14.04.2023, godz. 14:00 – zakończenie przyjmowania wniosków
  • 20.04.2023, do godz. 12:00 – publikacja wstępnej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej
  • 21.04.2023, do godz. 10:00 – możliwość złożenia odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej
  • 21.04.2023, do godz. 12:00 – decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołań
  • 21.04.2023 do godz. 15:00 – publikacja ostatecznej listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie i uczennice naszego liceum z klas II i III.
Spośród kandydatów komisja rekrutacyjna wyłoni 15 uczestników projektu.

Poniżej znajdują się, dostępne do pobrania, niezbędne formularze i dokumenty. Zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami.

Pytania odnośnie projektu można kierować do koordynatorki projektu – pani Marzeny Kaniewskiej.

Załączniki:

Informacja o projekcie Erasmus + na Facebook’u (Fanpage):
 https://www.facebook.com/OtwarciNaNowePEChopinSochaczew/