„Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość”

Może nie do wszystkich jeszcze dotarła ta informacja, ale w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła weźmie udział w dwóch międzynarodowych projektach. O jednym z nich już pisaliśmy, natomiast drugi projekt nosi nazwę:

Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość”

(nr 2022-1-PLO1-KA121-SCH000055883)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Głównym działaniem w ramach tego projektu są międzynarodowe mobilności uczniów. Pierwsza, grupowa mobilność to wyjazd na Litwę, aby zrealizować projekt wspólnie z uczniami szkoły przyjmującej, Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium, Jašiūnų. Natomiast druga mobilność będzie miała miejsce w Grecji.

Wyjazd litewski będzie miał miejsce w terminie 09.-20.05.2023 roku, a wyjazd grecki na początku roku szkolnego 2023/2024 we wrześniu lub październiku.

W pierwszej części projektu weźmie udział 15 uczniów i uczennic naszego liceum oraz 2 nauczycieli w roli opiekunów w czasie wyjazdu.

Tematyka projektu jest związana z poszukiwaniem elementów wspólnych w historii obu narodów – Polaków i Litwinów. Chcemy uświadomić młodym ludziom z obu krajów jak dużo ich łączy, ale też uzmysłowić dlaczego tak wiele nas dzieli. I właśnie tym podziałom pragniemy przeciwdziałać. W trakcie zajęć i warsztatów podejmiemy próbę walki z istniejącymi stereotypami i przeciwdziałania budowaniu nowych.

Celem tego projektu, jest przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i wiedzy uczniów. Uczestnicy projektu będą mieli okazję udoskonalić swoje kompetencje cyfrowe przy poznawaniu zasad tworzenia stron w systemie WordPress, przygotowania treści do strony internetowej zgodnie z wymogami SEO, jak i komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook) oraz tworzenia materiałów graficznych w programie Canva.

Uczniowie, w ramach projektu, poszerzą swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych, historii, literatury, kultury, WOS-u, historii sztuki oraz geografii i biologii.

Realizacja projektu jest też ważna dla naszej szkoły. Dzięki temu możemy działać na rzecz wyrównywania szans naszych uczniów przez wsparcie uczniów o zmniejszonych szansach. Mamy możliwość podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej i zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły. Co skutkuje podniesieniem rangi liceum w regionie, jak i na arenie międzynarodowej.

Rekrutację do litewskiej części projektu rozpoczynamy 11.04.2023.

Po świętach Wielkanocnych opublikujemy zasady i harmonogram rekrutacji.