„Wolontariat bez granic”

Z radością informujemy, że już pełną parą zaczynamy przygotowania do kolejnego międzynarodowego projektu – ”Wolontariat bez granic” (nr 2021-1-PMU-4247) – realizowanego przez naszą szkołę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Szkołą przyjmującą w tym projekcie jest 3 Lyceum Katerini w Grecji.

Grupowa mobilność odbędzie się w dniach 28.05.-10.06.2023 roku.

Do projektu w drodze rekrutacji zostanie wybranych 20 uczniów i uczennic liceum. W czasie wyjazdu uczniom będzie towarzyszyć 4 nauczycieli-opiekunów.

Materialnym rezultatem projektu będzie strona internetowa, stworzona przez uczniów w międzynarodowych grupach roboczych. Opracowanie strony pozwoli między innymi na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów, a także umiejętności tworzenia, przetwarzania i rozumienia informacji. Powstała strona będzie w całości poświęcona idei wolontariatu młodzieżowego na rzecz środowiska naturalnego. Dzięki współpracy w międzynarodowych grupach uczniowie będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

Innymi kompetencjami uczniów wzmacnianymi na drodze projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, świadomości i ekspresji kulturalnej, jak również osobistych i społecznych kompetencji uczniów w zakresie uczenia się.

Drugim rezultatem projektu, nad którym uczniowie będą pracować, jest stworzenie prezentacji multimedialnej zawierającej podsumowanie całego projektu, krytyczną jego ocenę przez uczniów i ich własne refleksje. Powstały materiał będzie w języku angielskim i posłuży naszej szkole do promocji projektu i upowszechniania jego rezultatów.

Na koniec, bardzo ważna informacja, rekrutacja do projektu rusza już 17.04.2023!

Niedługo opublikujemy więcej informacji na ten temat.