Konkurs fotograficzny – „Święta z książką”

          Konkurs fotograficzny – „Święta z książką”

Biblioteka szkolna  Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym  „Święta z książką”

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie.

2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży w okresie świątecznym.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia.

5. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej  na adres:                                                                                                                                    biblioteka.lo.chopin.sochaczew@gmail.com  do dnia  09.01.2023 roku (poniedziałek)              z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy. Wymagania techniczne zdjęcia: rozmiar – rozdzielczość 800 x 600 pikseli. Typ: JPG lub PNG. Zdjęcia bez obróbki za pomocą filtrów. W tytule maila należy napisać: Konkurs – „Święta z książką”.

6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do

12.01.2023 roku.

7. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na profilu biblioteki szkolnej na Facebooku. 

8. Kryteria oceny:

– oryginalne ujęcie tematu 

– walory estetyczne zdjęcia 

– zgodność z tematyką konkursu

9. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa w osobach: wicedyrektor szkoły Izabela Kaczmarek, nauczyciele Iwona Gemza i Aldona Kłos-Gosik.

10. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy doborze materiałów.

11. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i klasy oraz przedstawieniem wizerunku na zdjęciach publikowanych na wystawie pokonkursowej. 

12. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja jego regulaminu oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego). Regulamin i zgody dostępne są w bibliotece szkolnej.