Damian Foks tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów

30 listopada w Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Otrzymał je Damian Foks z klasy 2 e.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskał w niej najwyższe wyniki.
W ubiegłym roku szkolnym takim uczniem okazał się w naszej szkole Damian.
Serdeczne gratulacje (.