KURS PIERWSZEJ POMOCY

14 listopada został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy dla wszystkich uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Szkolenie przeprowadził ratownik medyczny p. Piotr  Gasiński,   na co dzień pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podczas kursu uczniowie aktywnie pogłębiali swoją wiedzę, zarówno poprzez szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne. To był bardzo dobrze spożytkowany czas, a pozyskane umiejętności  bezcenne, gdyż ich posiadanie może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Kurs pierwszej pomocy dla uczniów to wspaniała i mądra inicjatywa, warta kontynuowania. Może stanie się dobrą praktyką, która pozwoli młodym ludziom                   na zgłębienie tajników ratowania tego, co dla człowieka najważniejsze.

                                                                                                        Iwona Gemza