WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Od 05.09.2022 r. stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:

BANK PKO S.A.

85 1240 5703 1111 0010 6445 5290

JEDNOSTKOWY KOSZT OBIADU DLA UCZNIA WYNOSI 7 ZŁ

KOSZT OBIADÓW ZA WRZESIEŃ  DLA UCZNIÓW WYNOSI 140ZŁ. TERMIN PŁATOŚCI DO 10.09.2020r.

 W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA DANY MIESIĄC, W MIESIĄCU KTÓREGO DOTYCZY WPŁATA – KWOTY SĄ USTALANE Z INTENDENTEM KAŻDEGO MIESIĄCA

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ NA JEDNEJ PRZERWIE OBIADOWEJ MOŻE PRZEBYWAĆ MAX. 70 OSÓB.

PRZY WEJŚCIU NA STOŁÓWKĘ NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE I ZACHOWYWAĆ ODSTĘP 1,5 M MIĘDZY INNYMI OSOBAMI.

  • PO WEJŚCIU NA STOŁÓWKĘ NALEŻY PODEJŚĆ DO INTENDENTKI , PODAĆ KLASĘ, IMIĘ I NAZWISKO.
  • NASTĘPNIE MOŻNA PODEJŚĆ DO OKIENKA PODAWCZEGO I ODEBRAĆ POSIŁEK.
  • ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH DWA DANIA NALEŻY SKONSUMOWAĆ NA JEDNEJ PRZERWIE OBIADOWEJ.
  • PO PRZERWIE OBIADOWEJ BĘDZIE PRZEPROWADZANA DEZYNFEKCJA SALI, WIĘC NIE MA MOŻLIWOŚCI KONSUMOWANIA OBIADU POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI.

EWA ORLIŃSKA – INTENDENT – liceum.stolowka@gmail.com