Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zareagowali na nasz apel o wsparcie działań Rady Rodziców.

To dzięki Państwa ofiarności w bieżącym roku szkolnym, będziemy mogli zapewnić niezbędne wsparcie wszystkim uczniom naszej szkoły.

Jednocześnie liczymy, iż Rodzice, którzy nie dokonali jeszcze wpłat, zachęceni przykładem innych włączą się w zbiórkę na rzecz naszych dzieci, bo każda wpłacona złotówka wraca do uczniów.

Przypominamy, że wpłaty można dokonywać w dowolnej kwocie, a sugerowana składka to 10 zł./miesiąc, czyli 100 zł rocznie.

Numer konta:

37 9283 0006 0000 0114 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
na wpłatach proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Remigiusz Łasica – Przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Górczyński – Skarbnik Rady Rodziców