List Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie działań Rady Rodziców.

Ostatnie dwa lata to bardzo trudny okres dla naszych dzieci, gdy powoli zaczęliśmy funkcjonować normalnie – bez pandemii, to doświadczyliśmy napływu fali uchodźców, a większość z Państwa zaangażowała się w pomoc ofiarom wojny.

Bez względu na okoliczności, rok szkolny rozpoczął się, a potrzeby uczniów są niezmienne. Jako Rada Rodziców staramy się zapewnić naszym dzieciom finansowanie wyjazdów na zawody i konkursy szkolne, finansujemy dystrybutory wody, z których każdy z uczniów może korzystać w sposób nieograniczony, organizujemy poczęstunek dla nauczycieli z okazji ich święta, finansujemy utrzymanie strony www, współfinansujemy zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zarówno dla osób kończących edukację jak i pozostających w szkole.

Niestety w obecnej chwili, ze względu na bardzo niski poziom wpłat od rodziców stajemy przed dylematem, z czego będziemy musieli zrezygnować i którym dzieciom odmówimy wsparcia.

Szanowni Państwo, Rada Rodziców jest finansowana wyłączenie z dobrowolnych składek, dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Przypominamy, że wpłaty można dokonywać w dowolnej kwocie, a sugerowana składka to 10 zł./miesiąc, czyli 100 zł rocznie.

Numer konta:

37 9283 0006 0000 0114 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
na wpłatach proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Liczymy na Państwa zrozumienie, dobrą wolę i chęć aktywnej współpracy.

Remigiusz Łasica – Przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Górczyński – Skarbnik Rady Rodziców