XXI Dzień Papieski – wyniki gry on-line

27 października 2021 r. w naszej szkole, z okazji Dnia Papieskiego, odbyła się gra dydaktyczna on line, w trybie stacjonarnym i zdalnym, której tematem przewodnim było hasło: Nie lękajcie się ! Przebieg gry składał się z dwóch etapów: pierwszy, dotyczył znajomości filmu Karol. Papież, który pozostał człowiekiem, w reżyserii Giacomo Battato, gdzie główną rolę zagrał Piotr Adamczyk; drugi poświęcony był interpretacji hasła Nie lękajcie się, kontekstowi historycznemu Kościoła i pontyfikatowi Jana Pawła II.

W pierwszej turze gry wzięły udział grupy z klas 1A, 1F, 2D, 3A, 3C, 3D

Wyniki w dwóch kategoriach przedstawiały się następująco

Kategoria Film – zdobyte punktyKategoria Hasło – zdobyte punktyKlasa  – suma punktów
3C – 25 pkt3D – 53 pkt 3C 69 pkt + 13 pkt = 82 pkt
3A – 22 pkt3C – 44 pkt 3D 71 pkt +9 pkt = 80 pkt
3D – 18pkt3A – 40 pkt3A 62 pkt + 4pkt = 66 pkt
2D – 18 pkt2D – 39 pkt2D 57 pkt
1F – 15 pkt1F – 35 pkt1F 50 pkt
1A –10 pkt1A – 27 pkt1A 37 pkt

W związku z  sytuacją pandemiczną i przejściem na naukę w trybie zdalnym klas: 3A i 3D oraz trudnościami natury technicznej z łączeniem się na platformie Teams, została podjęta przez organizatorów: p. Justynę Kwiatkowską-Kornatko i p. Katarzynę Bednarską decyzja o dogrywce, która odbyła się w trybie stacjonarnym,  po powrocie uczniów ze szkoły.

W dogrywce punktacja wynosiła:

klasa 3C 13 pkt

klasa 3D 9 pkt

klasa 3A 4 pkt

Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom, szczególnie zwycięzcom z klasy 3C: Wiktorii Kęsce, Jagodzie Szafaryn, Wiktorii Oleszczuk i Wiktorowi Tonderze oraz uczniom wyróżnionym z klasy 3D: Julii Szwarczewskiej i Radosławowi Ziętkowi.

Komisja: p Justyna Kwiatkowska-Kornatko p. Katarzyna Bednarska