II edycja Mistrzostw Chopina w Szachy

29 listopada 2021 r. sala nr 32 od godz. 11:30 była polem zmagań rozgrywek szachowych. Wiktoria Kęska, uczennica klasy 3C pełniąc funkcję sędziego pod opieką p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko, czuwała nad prawidłowym przebiegiem  konkursu/turnieju szachowego.

Turniej rozgrywany był w systemie szwajcarskim tj. 7 rund po 10-15 minut bez czasu dodawanego. Miał na celu popularyzację gry w szachy wśród młodzieży wyłonienie zastępczej drużyny na XXIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży szkolnej w szachach drużynowych Licealiada.

Realizacja tegoż konkursu pokazała, że zainteresowanie młodzieży grą w szachy jest duże, o czym może świadczyć liczba uczestników, wśród której przeważali uczniowie klas pierwszych, co dobrze rokuje na następne lata i pozwoli kontynuować Mistrzostwa szachowe Chopina w przyszłym roku szkolnym.

Zwycięzcami konkursu zostali: Damian Foks z klasy 1E i Stefan Bolimowski z klasy 1B