e-Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2021

1. W listopadzie w naszej szkole odbędą się e-Wybory  na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

2. Do  22 października 2021 roku przewodniczący klas zgłaszają swojego kandydata  na  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w formie wiadomości na e-Dzienniku do p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko.

3. Do 29 października 2021 r. kandydaci wykonują w formie on-line prezentację/plakat przedstawiające program wyborczy i krótką charakterystykę własnej osoby.

4. W pierwszym tygodniu listopada br. odbędzie się debata z udziałem p. dyr. Dariusza Miłkowskiego, nauczycieli – opiekunów Samorządu Uczniowskiego i kandydatów ubiegających się o tytuł Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, która dostępna będzie w formie on-line na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB.

5.  W dniu 9 listopada 2021 r. odbędą się wybory on-line.

6. Informacja z linkiem do ankiety wyborczej zostanie przekazana przewodniczącym klas przez e-Dziennik w dniu wyborów.

7. Przewodniczący klas są odpowiedzialni za przekazanie dostępu do głosowania pozostałym uczniom ze swojej klasy.

8. 10 listopada 2021 r. zostaną ogłoszone  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły wyniki e-Wyborów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko

p. Katarzyna Bednarska