Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2021/2022

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie informuje Rodziców i Uczniów, że po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022 będą:

12.11.2021
07.01.2022
02.05.2022

04.05.2022

05.05.2022

06.05.2022

09.05.2022

17.06.2022