10. jubileuszowa edycja „Narodowego Czytania” już za nami

W 2012 r., z inicjatywy Agnieszki Celedy, ówczesnej dyrektor Biura Kultura w TVP Kultura, odbyła się pierwsza edycja akcji społecznej „Narodowe Czytanie”. Przedsięwzięciu towarzyszyła chęć wprowadzenia literatury narodowej do szeroko rozumianego życia społecznego. Pierwszym publicznie czytanym dziełem był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Akcja organizowana przez prezydenta Polski z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Udział w „Narodowym Czytaniu” jest wspaniałą okazją do promocji czytelnictwa, a zaangażowanie czytelników pokazuje jak ważne i piękne jest czytanie książek.

20 lat temu na deskach Sochaczewskiego Centrum Kultury p. Barbara Sobkowicz,  ówczesna polonistka z LO im. F. Chopina, a zarazem promotorka sochaczewskiej kultury i historii, wystawiła z młodzieżą naszego Liceum Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. W ten pamiętny jubileusz wpisała się akcja „Narodowe Czytanie 2021”, gdzie na nowo,  na placu Kościuszki, wybrzmiała pani Dulska w Saloniku literacko-muzycznym pani Dulskiej pod patronatem Sochaczewskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W rolę Dulskiej wcieliła się nestorka p. Barbara Sobkowicz, zaś charyzmatyczną lokatorkę deklamowała p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko, czynny nauczyciel religii naszej placówki.