INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania, a następnie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dziecka. Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony szkoły.

Do wniosku prosimy o załączenie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia za zakup podręczników.

Bardzo prosimy również rodziców uczniów klas pierwszych posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o pilne składanie dokumentu do sekretariatu szkoły w celu zaplanowania dziecku form pomocy.

Termin składania wniosków do szkoły: 30.09.2021 r.