Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Drodzy uczniowie,

poniżej zamieszczamy informację na temat tegorocznej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Załączamy również regulamin oraz kartę zgłoszeniową.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez dziennik elektroniczny lub na platformie Teams z pedagogiem szkolnym panią Katarzyną Najdzik-Stępień.

XV Powiatowa Edycja Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Lokalny Komitet Organizacyjny Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,8 Wspaniałych” wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie oraz samorządami gminnymi z powiatu sochaczewskiego zapraszają do zgłaszania wyróżniających się wolontariuszy do XV Sochaczewskiej Edycji Konkursu ,,8 Wspaniałych”.
Zgłoszenia przyjmowane są w kategoriach:

  • indywidualnej (na formularzu do zgłoszenia indywidualnego),
  • grupowej (na formularzu do zgłoszenia grupy).

Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

  • na adres mailowy: osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com (Scan dokumentów powinien znajdować się w jednym pliku).
  • osobiście (do pokoju pedagoga szkolnego) lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Szkoła ,,80”), ul. Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

Zgłoszenia należy składać do 5 marca 2021 r.
Ważne! 

Wymagane jest, żeby wszystkie zgłoszenia (papierowe i elektroniczne) zawierały podpisy pod oświadczeniami na końcu karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia bez podpisów pod oświadczeniami nie będą rozpatrywane.
Przesłuchania do powiatowego etapu konkursu odbędą się w terminie najpóźniej do 16 marca 2021 roku, w formie dostosowanej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres e-mail: osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com

Pozdrawiamy serdecznie!
Lokalny Komitet Organizacyjny

karta zgłoszeniowa

regulamin konkursu 8 wspaniałych 2021