Wyniki gry on-line z okazji Dnia Papieskiego

22 października 2020 r. w naszej szkole odbyła się gra dydaktyczna on-line z okazji

Dnia Papieskiego, której tematem przewodnim było hasło: Totus Tuus.

W I turze gry wzięły udział grupy z klas:1B, 1C, 1D, 1E, 2A PS, 2C PS, 2D PS, 2G PS, 2b

Wyniki przestawiały się następująco:

klasa IB – 45 pkt

klasa IC – 58 pkt

klasa ID – 69 pkt

klasa IE – 58 pkt

klasa IIA – 83 pkt

klasa IIC – 48 pkt

klasa IID – 83 pkt

klasa IIG – 50 pkt

klasa IId – 83 pkt

W związku z tym, że trzy klasy zajęły I miejsce z taką samą ilością punktów, 16 listopada 2020 r.  odbyła się II tura gry, która wyłoniła zwycięzców.

Pragniemy serdecznie pogratulować zwyciężczyniom: Mikołajczyk Agacie i Natalii Zasadzie z klasy IIA.

W dogrywce punktacja wynosiła:

klasa IIA – 58 pkt

klasa IID – 56 pkt

klasa IIb – 53 pkt

Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie

Komisja:

ks. Mariusz Makowski

p. Katarzyna Jarosz

p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko