POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Drodzy Uczniowie,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży.

Uruchomiony został  całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dzieci oraz młodzież mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemów. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Czat internetowy ma również charakter nieodpłatny.