e-wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego

1. W grudniu w naszej szkole odbędą się e-Wybory  na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

2. Do  3 grudnia 2020 roku przewodniczący klas drugich zgłaszają swojego kandydata  na  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w formie wiadomości na e-Dzienniku do p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko.

3. Do 11 grudnia 2020r. kandydaci wykonują w formie on-line prezentację/plakat przedstawiające program wyborczy i krótką charakterystykę własnej osoby.

4. 14 grudnia br. odbędzie się debata z udziałem p. dyr. Dariusza Miłkowskiego, nauczycieli – opiekunów Samorządu Uczniowskiego i kandydatów ubiegających się o tytuł Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, która dostępna będzie w formie on-line na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB.

5.  W dniu 17 grudnia 2020r odbędzie się I tura wyborów on-line.

6. Kandydaci, którzy najlepiej się zaprezentują i zdobędą największą liczbę głosów w I turze wyborów, zostaną wyłonieni do głosowania w II turze.

7. 21 grudnia 2020r odbędzie się II tura wyborów on-line.

8. Informacja z linkiem do ankiety wyborczej I i II tury zostanie przekazana przewodniczącym klas przez e-Dziennik w dniu wyborów.

9. Przewodniczący klas są odpowiedzialni za przekazanie dostępu do głosowania pozostałym uczniom ze swojej klasy.

10. 22 grudnia br. zostaną ogłoszone  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły wyniki e-Wyborów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko

p. Katarzyna Bednarska