List Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem informujemy, że Rada Rodziców jest zmuszona zawiesić wszelkie finansowanie projektów jak i zadań stałych.

Pomimo pandemii 1 września nasze dzieci zaczęły zajęcia w szkole, a wraz z nimi rozpoczęła działanie nowa Rada Rodziców, która realizowała statutowe działania wspierając uczniów i szkołę w różnych obszarach. Sfinansowano:

  • wyjazdy na zawody (1300 zł)
  • poczęstunek z okazji Dnia Nauczyciela
  • roczny abonament za stronę www (399 zł)
  • wydatki stałe m.in. utrzymanie dystrybutorów wody itp.
  • a po ogłoszeniu edukacji zdalnej zakupiono 4 tablety graficzne dla nauczycieli, żeby mogli efektywniej prowadzić zajęcia (kwota – 1 441 zł).

Łącznie do 31.10.20 wydatkowano – 3 605,51 zł. – były to oszczędności z poprzedniego roku szkolnego!

W obecnej chwili BRAK środków na koncie Rady Rodziców!!, na które od początku roku szkolnego wpłynęło tylko 380,00 zł. Przy takich wpłatach, a właściwie ich braku jesteśmy zmuszeni zawiesić finansowanie projektów jak i zadań stałych.

Szanowni Państwo, Rada Rodziców finansowana jest z dobrowolnych składek. Wiemy, że czas jest bardzo trudny, ale mimo wszystko staramy się działać tak żeby wspomagać nasze dzieci i szkołę. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców, abyśmy nie musieli odmawiać dzieciom, kiedy poproszą o sfinansowanie np. wyjazdu na zawody, czy projektu edukacyjnego.

Przypominamy, że na Radę Rodziców wpłacać można na konto w dowolnej kwocie (za 1 miesiąc, kwartał, pół roku lub cały rok z góry)  – sugerowana składka to 10 zł/miesiąc (100 zł rocznie). Numer konta:

37 9283 0006 0000 0114 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
na wpłatach proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Liczymy na Państwa zrozumienie, dobrą wolę i chęć aktywnej współpracy.

Izabela Andryszczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców

Paweł Górczyński – Skarbnik Rady Rodziców