Dzień Edukacji Narodowej, życzenia

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom i pracownikom szkolnym życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy i trudnym czasie jaki nastał obecnie. 

Rada Rodziców