Komunikat dyrektora

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.F.Chopina informuje,że u jednego ucznia kl.2DSP potwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19.Cała klasa oraz 14 nauczycieli przebywa na kwarantannie w dniach 28.09.2020-05.10.2020.W tym okresie w szkole nauczanie będzie odbywać się w trybie hybrydowym(7klas zdalne nauczanie,19 klas system stacjonarny). Rodziców i uczniów proszę o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w szkole(dostępne na stronie internetowej szkoły).