Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Krupy

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Krupy, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły. Był wspaniałym nauczycielem, wychowawcą młodzieży, kolegą z pracy.  Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie składa Dyrekcja, cała Rada Pedagogiczna i Pracownicy Administracji i Obsługi.Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.